double arrow

C. рибосомаларда


D. лизосомаларда

E. микросомаларда

13. Генетикалық кодтың келесі қасиеті қалай аталады - «Бір аминқышқылы бірнеше триплетпен кодталуы мүмкін»?

A. триплеттілік

B. телімділік

C. үздіксіз

D. әмбебап

E. азғындық

14. Генетикалық кодтың келесі қасиеті қалай аталады - «Нуклеин қышқылдарындағы нуклеотидтер бірізділігі полипептид молекуласындағы аминқышқылдар бірізділігіне сәйкес болады»?

 1. триплеттілік
 2. коллинеарлық
 3. үздіксіз
 4. әмбебап
 5. азғындық

Транслокация дегеніміз не?

A. рибосомалардың мРНҚ-да бір триплет бойына қозғалуы

B. полипептидтік тізбектегі аминқышқылдарының реттілігінің саналуы

C. ақуыз молекуласындағы әрбір аминқышқылының өз орнын табуы

D. аминқышқылдарының рибосома пептидтік белгімен А бөлікке көшуі

E. пептидилтрансфераза қатысымен рибосомада пептидтік байланыстың пайда болуы

16. Фолдинг факторларын атаңыз:

A. тиаминпирофосфатазалар

B. эндонуклеазалар

C. витаминдер

D. фолдазалар

E. антиобиотиктер

17. Трансляция инициациясы немен аяқталады?
A. иницирлеуші комплекстің синтезімен

B. белсенді кіші суббірліктердің пайда болуымен

C. белсенді 60S суббірліктердің пайда болуымен

D. белсенді рибосомалардың қалыптасуымен.

E. иницирлеуші комплекстің ыдырауымен

Трансляция элонгациясы дегеніміз не?

A. полирибосоманың қалыптасуы

B. полирибосомалық құрылымды полипептидтік тізбектің ұзаруы.

C. т-РНҚ-дан ақпараттың берілуі

D. эукариот жасушасындағы ақуыз биосинтезі

E. прокариот жасушасындағы ақуыз синтез

19. Фолдингке қатысатын молекулалық ұғымды атаңыз?

 1. шаперон
 2. оператор
 3. нуклеаза
 4. оперон
 5. фолдаза

20. Пептидтік тізбектің дұрыс үшмерлік құрылымға спиралдануы қалай аталады (бірнеше бірліктердің қосылуы)?

 1. трансляция
 2. транскрипция
 3. репликация
 4. процессиснг
 5. фолдинг

21. Генетикалық кодтың келесі қасиеті қалай аталады «Барлық тірі денелерде кез келген триплеттің мағынасы бір»

  1. триплеттілік
  2. азғындық
  3. әмбебап
  4. үздіксіз
  5. коллинеарлық

22. Рибосома жалғасқан мРНК молекуласының комплексі қалай аталады?

A. кинетосома

B. лизосома

C. хромосома

D. аутосома

E. полисома

23. Транскрипция кезеңдерін атаңыз?

A. инициация, индукцияСейчас читают про: