double arrow

D. полисома


E. полипептид

30. Трансляцияның аяқталуы қалай хабарланады?

A. рибосомада мағыналы кодондардың біреуінің пайда болуымен

B. рибосомада мағынасыз кодондардың біреуінің пайда болуымен

C. белсенді тРНК- ның қатысуымен

D. полипептидтік тізбектің қатысуымен

E. клетканың өлуімен

Тақырып: Гендердің экспрессиялы реттелуі. Про-және эукариот гендерінің реттелуі.

1. Гендер ферменттерінен тұратын реакция қатарын катализдеуші промотор мен оператордың құрылымдық – қызметтік бірлігі қалай аталады?

 1. индуктор
 2. ингибитор
 3. оперон
 4. оператор
 5. опер

2. Промотор дегеніміз не?

 1. ДНҚ-полимеразаның байланысатын орны
 2. РНҚ- полимеразаның байланысатын орны
 3. РНҚ- полимеразаның жойылатын орны
 4. Ақуыз–репрессорының байланысатын орны
 5. Ақуыз-индукторының байланысатын орны

3. Оператор дегеніміз не?

A. РНҚ- полимеразаның байланысатын орыны

B. ДНҚ-полимеразаның байланысатын орыны

C. РНЌ- полимеразаның жойылатын орыны

D. Ақуыз–репрессорының байланысатын орыны

E. Ақуыз-индукторының байланысатын орыны
4. Оперондардың қандай типтерін ажырайды?

A. Индуцибильді және репрессибельді.

B. Индуцибельді және мәжбүрлі

C. Операбельді және репрессибельді

D. Коммуникабельді және репрессибельді

E. Коммуникабельді және мәжбүрлі

5. Оперон дегеніміз не?

A. гендер ферментінен тұратын промотормен оператордың реакция қатарының ретілігін катализдейтін құрылымдық қызыметтік бірлік

B. лактозанын сыртқы ортадан жасушаға енуін катализдейтін фермент

C. лактозаның глюкозаға және галактозаға ыдырауын катализдейтін фермент

D. промотормен байланысты транскрипцияның жалпы факторларының барлық ақуыздар жиынтығы

E. эукариот транскрипциясының жалпы факторларының ақуыздар жиынтығы

6. Пермеаза қандай процессті қамтамасыз етеді?

A. Глюкозаның сыртқы ортадан жасушаға енуін

B. Лактозаның сыртқы ортадан жасушаға енуін

C. Лактозаның жасушадан сыртқы ортаға енуін

D. Глюкозаның жасушадан сыртқы ортаға енуін

E. Лактозаның глюкоза мен галактозаға ыдырауын

7. β-галактозидаза қандай реакцияны катализдейді?

A. Глюкозаның сыртқы ортадан жасушаға енуін

B. Лактозаның сыртқы ортадан жасушаға енуін

C. Лактозаның жасушадан сыртқы ортаға енуін

D. Глюкозаның жасушадан сыртқы ортаға енуін

E. Лактозаның глюкоза мен галактозаға ыдырауын

8. Эукариот транскрипциясындағы жалпы факторлардың ақуыздар комплексі қалай аталады?

A. TFIID

B. NGFD

C. HGDO

D. TAAP

E. TOEFL

9. Лактозаның глюкозаға және галактозаға ыдырауын катализдеуші ферментті атаңыз?

 1. пермеаза
 2. β – галактозидаза
 3. трансацетилаза
 4. фосфофруктокиназа
 5. липаза

10. Лактозаның сыртқы ортадан жасушаға енуін катализдеуші ферментті атаңыз?Сейчас читают про: