double arrow

Эндонуклеазды рестриктаза дегеніміз не?

- спецификалық орындарда ДНҚ-н кесуші ферментер

- ДНҚ молекулаларының үзілуін жалғайтын ферментер

- ДНҚ репарациясын іске асыратын байланыстарды қамтамасыз ететін ферментер

- 1,4 гликозижті байланыстарды ыдырататын ферментер

- пептидазалық белсенділікті игеретін ферментер.

10. ДНҚ фрагменттерінің электрофорезі негізінде қандай принцип бар?

- тұрақты электрлік аймақта орналасқан гельдегі ДНҚ фрагменттерінің қозғалысы

- радиациялық сәулелі аймақта орналасқан гельдегі ДНҚ фрагменттерінің қозғалысы.

- рентген сәулесімен сәулеленген аймақта орналасқан гельде ДНҚ фрагменттерінің қозғалысы

- жасанды сәулеленудің астында орналасқан гельдегі ДНҚ фрагменттерінің қозғалысы

- қозғалыстың болмай қалуы.

11. Гендер амплификациясына түсінік беріңіз?

- ДНҚ негізінің идентификациясы

- ДНҚ-ның қандай да бір аймағының қайталануы

- осы генді сақтайтын ДНҚ-ның фрагментін анықтау

- ДНҚ фрагментінің барлығын жою

- хромосоманың боялуы.

Тақырып: Клетканың генетикалық аппараты-1

1. Генетикалық аппараттын ұйымдасу деңгейлерін атаңыздар:

А. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші ұйымдасулары

Б. Бірінші, геномды, екінші және хромосомдық деңгейлері

С. Гендік, геномдық және хромосомдық ұйымдасу деңгейлері

Д. Гендік, бірінші реттік, геномдық және төртінші реттік ұйымдасу деңгейлері

Е. Хромосомдық, үшінші реттік және төртінші реттік ұйымдасу деңгейлері

2. Гендік ұйымдасу деңгейінің элементарлы құрылымы не?

А. Хромосомалар

Б. Гендер

С. Геном

Д. Кариотип

Е. Генотип

3. «Ген» деген терминді алғашқы рет кім ұсынды?

А. 1909ж. В. Иогансен

В. 1901ж. Г де Фриз

С. 1928ж. Г. Надсон

Д. 1950ж. С. Бензер

Е. 1953ж. Г. Меллер

Ген дегеніміз не?

А. Белоктың бірінші реттік ақпараттық құрылымы бар ДНК-ның бөлшегі

В. РНК молекуласының бөлшегі

С. Белок молекуласының бөлшегі

Д. Фосфор қышқылының қалдығы

Е. АТФ молекуласының қалдығы

Цистрон дегеніміз не?

А. Пре- мРНК молекуласын кодтайтын ДНК-ның бөлшегі

В. Бір полипептидтік тізбекті кодтайтын ДНК-ның бөлшегі

С. Өзгеруі мутацияға душар келтіретін, ДНҚа молекуласының кіші бөлшегі

Д. Рекомбинация бірлігі: мейоз І профазасындағы гомологты хромосомалар арасындағы айқас

Е. Рекомбинация бірлігі: мейоз ІІ профазасындағы гомологты

Мутон дегеніміз не?

А. Пре- мРНК молекуласын кодтайтын ДНК-ның бөлшегі

В. Бір полипептидтік тізбекті кодтайтын ДНК-ның бөлшегі

С. Өзгеруі мутацияға душар келтіретін, ДНҚа молекуласының кіші бөлшегі

Д. Рекомбинация бірлігі: мейоз І профазасындағы гомологты хромосомалар арасындағы айқас

Е. Рекомбинация бірлігі: мейоз ІІ профазасындағы гомологты хромосомалар арасындағы айқас


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: