double arrow

B. Гендік инженерия


C. Молекулалық биология

D. Цитогенетика

E. Экогенетика.

12. Гендік инженерияның пайда болуының негізін салған жаңалықты атаңыз?

A. Плазмидтің табылуы.

B. Трансформациялаушы факторлардыњ биохимиялық табиғатының ашылуы.

C. Трансформация құбылысының ашылуы.

D. Трансдукция құбылысының ашылуы.

E. «Бір ген – бір фермент» гипотезасының ашылуы.

13. Ағза реактивтілігінің тұқым қуалау өзгешелігін қандай жағдайлар туғызады?

A. Дәрілік заттар, тағам және тағамдық қоспалар, физикалық факторлар, ауаның ластануы.

B. Вирустар, бактериялар, гельминттер.

C. Вирустар, бактериялар, дәрілік заттар.

D. Дәрілік заттар, бактериялар, гельминттер.

E. Иондаушы сәулелер, бактериялар, гельминттер.

14. . Биологиялық агенттерге тұқым қуалайтын тұрақтылыққа мысал келтіріңіз?

A. Гемофилия

B. Орақтәрізді жасушалық анемия

C. Дальтонизм

D. Дауна синдромы

E. Патау синдромы.

15. Фармакогенетикалық процестердің қандай құрылымдық ерекшеліктерінің тұқым қуалайтын айырмашылығы белгілі?
A. Дәрілік заттардың сіңірілуі, мүшелер мен ұлпаларға таралуы, рецепторлармен қатынасы, ағзадан шығарылуы.

B. Дәрілік препараттардың сіңірілуі.

C. Мүшелер мен ұлпаларға таралуы.

D. Рецепторлармен қатынасы.

E. Ағзадан шығарылуы.

16. Экологиялық белгінің тұқым қуалау типін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?

A. Генеалогиялық

B. Цитогенетикалық

C. Биохимиялық

D. Дерматоглификалық

E. Популяциялы-статистикалық.

17. Экологиялық жағдайлардың өзгеруінен қандай зардаптар тууы мүмкін?

A. Мутациялық процесс дәрежесінің жоғарылауы, сұрыпталу әрекетінің күшейюі, патологиялық реакциялардың көрінуі, ағза бейімделушілігінің төмендеуі.

B. Мутациялық процесс дәрежесінің төмендеуі, сұрыптау әрекетінің төмендеуі.

C. Мутагендік процесс дәрежесінің төмендеуі, сұрыптау әрекетінің күшеюі.

D. Мутациялық процесс дәрежесінің төмендеуі, бейімделушілігінің жоғарылауы.

E. Ағзаның бейімделушілігінің жоғарылауы, мутациялық процесс дәрежесінің жоғарылауы.Сейчас читают про: