double arrow

РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК КОМПАКТНОСТІ БУДИНКІВ

Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою

Λк буд =FΣ/Vh.(Ц.1)

де FΣ– загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалювального приміщення, м2;

Vhопалюваний об’єм будівлі, рівний об’єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.

Ц.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності, які слідвиконувати при проектуванні житлових будинків, Λк буд, не більше:

- 0,25-для 16-поверхових будівель і вище;

- 0,29-для будівель від 10 до 15 поверхів включно;

- 0,32-для будівель від 6 до 9 поверхів включно;

- 0,36-для 5-поверхових будівель;

- 0,43-для 4-поверхових будівель;

- 0,54-для 3-поверхових будівель;

- 0,61; 0,54; 0,46-для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;

- 0,9-для дво – і одноповерхових будівель з мансардою;

- 1,1-для одноповерхових будівель.


Зміст

    С.
Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів ...............………….....  
Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів …………………................................................  
Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення ..............................................................................…  
Визначення показників теплостійкості ……………………………….........
Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій ………..
Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій.......................
Енергетичний паспорт будинку ………………………………………….....
ДОДАТОК А Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах…………
ДОДАТОК Б Терміни та визначення понять............................................................…....…
ДОДАТОК В Карта-схема температурних зон України ………………...……………......
ДОДАТОК Г Тепловологісний режимприміщень будинків і споруд в опалювальний період ………………………………………………......  
ДОДАТОК Д Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються ..
ДОДАТОК Е Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої, αв, та зовнішньої, αз, поверхні огороджувальних конструкцій ………....  
ДОДАТОК Ж Розрахункові температури зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникності та теплостійкості) ..……………………    
ДОДАТОК И Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій .........................…………………………....  
ДОДАТОК К Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях ...................................................................................................
ДОДАТОК Л Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів ......
ДОДАТОК М Розрахунковевизначення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій та температурного перепаду конструкцій в залежності від коефіцієнту скління ..................................……………....    
ДОДАТОК Н Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку ..........................................................……………..............................  
ДОДАТОК П Розрахункове визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні при оцінці теплостійкості огороджувальних конструкцій у літній період року .............……….………………….…......    
ДОДАТОК Р Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період ........................  
ДОДАТОК С Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги ............................................................................................................  
ДОДАТОК Т Розрахункове визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій .....................................................................  
ДОДАТОК Ф Форма енергетичного паспорту будинку .....................................................
ДОДАТОК Ц Розрахунковий показник компактності будинків ...........………………....
     

Сейчас читают про: