Розрахунковий показник компактності будинків

Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою

Λк буд = F Σ/ Vh. (Ц.1)

де F Σ – загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалювального приміщення, м2;

Vh опалюваний об’єм будівлі, рівний об’єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.

Ц.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності , які слідвиконувати при проектуванні житлових будинків, Λк буд, не більше:

- 0,25-для 16-поверхових будівель і вище;

- 0,29-для будівель від 10 до 15 поверхів включно;

- 0,32-для будівель від 6 до 9 поверхів включно;

- 0,36-для 5-поверхових будівель;

- 0,43-для 4-поверхових будівель;

- 0,54-для 3-поверхових будівель;

- 0,61; 0,54; 0,46-для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;

- 0,9-для дво – і одноповерхових будівель з мансардою;

- 1,1-для одноповерхових будівель.


Зміст

    С.
  Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів...............………….....  
  Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів …………………................................................  
  Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення..............................................................................…  
  Визначення показників теплостійкості ……………………………….........  
  Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій ………..  
  Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій.......................  
  Енергетичний паспорт будинку ………………………………………….....  
ДОДАТОК А Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах…………  
ДОДАТОК Б Терміни та визначення понять............................................................…....…  
ДОДАТОК В Карта-схема температурних зон України ………………...……………......  
ДОДАТОК Г Тепловологісний режимприміщень будинків і споруд в опалювальний період ………………………………………………......  
ДОДАТОК Д Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються..  
ДОДАТОК Е Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої, αв, та зовнішньої, αз, поверхні огороджувальних конструкцій ………....  
ДОДАТОК Ж Розрахункові температури зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникності та теплостійкості)..……………………  
ДОДАТОК И Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій.........................…………………………....  
ДОДАТОК К Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях...................................................................................................  
ДОДАТОК Л Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів......  
ДОДАТОК М Розрахунковевизначення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій та температурного перепаду конструкцій в залежності від коефіцієнту скління..................................……………....  
ДОДАТОК Н Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку..........................................................……………..............................  
ДОДАТОК П Розрахункове визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні при оцінці теплостійкості огороджувальних конструкцій у літній період року.............……….………………….…......  
ДОДАТОК Р Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період........................  
ДОДАТОК С Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги............................................................................................................  
ДОДАТОК Т Розрахункове визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій.....................................................................  
ДОДАТОК Ф Форма енергетичного паспорту будинку.....................................................  
ДОДАТОК Ц Розрахунковий показник компактності будинків...........………………....  
     

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: