Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій

Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δ p, Па, визначається за формулою:

= (H-hi) (g з - g в ) + 0,03 g з v2βv (Т.1)

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;

hi – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції і -го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;

gз, gв – питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:

gз = 3463 / (273+ t з), gв= 3463 / (273+ t в). (Т.2)

де t з – розрахункове значення температури зовнішнього повітря, oС, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;

t в- розрахункове значення температури внутрішнього повітря, oС, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;

v - максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі СНиП 2.01.01;

β v – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з табл. Т.1

Таблиця Т.1 КОЕФІЦІЄНТ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ БУДІВЛІ

Висота будівлі, hi, м Коефіцієнт β v залежно від характеристики місцевості
А В С
≤ 5 0,75 0,50 0,40
  1,00 0,65 0,40
  1,25 0,85 0,55
  1,50 1,10 0,80
  1,70 1,30 1,00
  1,85 1,45 1,15
  2,00 1,60 1,25
  2,25 1,90 1,55
  2,45 2,10 1,80
  2,65 2,30 2,00
  2,75 2,50 2,20
  2,75 2,75 2,35
Примітка 1. А – відкрите узбережжя моря, озера, водосховища, поле В –територія, лісовий масив тощо з рівномірно розташованими перешкодами висотою більше 10 м. С – місцевість з розташованими будинками висотою більше 25 м. Примітка 2. Споруда вважається розташованою на місцевості даного типу, якщо ця місцевість є незмінною з навітряного боку споруди на відстань до 30 h – при висоті споруди до 60 м та 2 км – при більшій висоті будівлі.

Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:

Rg нк = . (Т.3)

де - опір повітропроникності i-го шару конструкції, м2 год Па/кг, що приймається згідно з табл.Т.2;

N – кількість шарів у конструкції.

Табл.Т.2 ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

  Матеріали та конструкції Товщи-на шару, мм Опір повітропроникності, Rg, м2 год Па/кг
Бетон суцільний (без швів)    
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів)    
Вапняк-черепашник    
Картон будівельний (без швів) 1,3  
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше  
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в половину цегли    
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше  
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в половину цегли    
Цегляне мурування з керамічної пустотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в 1/2 цегли -  
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині    
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині    
Листи азбестоцементні із закладенням швів    
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів    
Ніздрюватий бетон автоклавний    
Ніздрюватий бетон неавтоклавний    
Пінополістирол 50-100  
Піноскло суцільне (без швів)   Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі    
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4  
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам’яному або цегляному муруванню    
Штукатурка вапняна по кам’яному або цегляному муруванню    
Повітряні прошарки, мати та плити м’які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску та ін. незале-жно  

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: