double arrow

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОВІТРОПОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою:

= (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v2βv (Т.1)

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;

hi – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції і-го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;

gз, gв – питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:

gз = 3463 / (273+tз), gв= 3463 / (273+tв). (Т.2)

де tз– розрахункове значення температури зовнішнього повітря, oС, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;

tв- розрахункове значення температури внутрішнього повітря, oС, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;

v- максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі СНиП 2.01.01;

βv – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з табл. Т.1

Таблиця Т.1 КОЕФІЦІЄНТ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ БУДІВЛІ

Висота будівлі, hi, м Коефіцієнт βv залежно від характеристики місцевості
А В С
≤ 5 0,75 0,50 0,40
1,00 0,65 0,40
1,25 0,85 0,55
1,50 1,10 0,80
1,70 1,30 1,00
1,85 1,45 1,15
2,00 1,60 1,25
2,25 1,90 1,55
2,45 2,10 1,80
2,65 2,30 2,00
2,75 2,50 2,20
2,75 2,75 2,35
Примітка 1. А – відкрите узбережжя моря, озера, водосховища, поле В –територія, лісовий масив тощо з рівномірно розташованими перешкодами висотою більше 10 м. С – місцевість з розташованими будинками висотою більше 25 м. Примітка 2. Споруда вважається розташованою на місцевості даного типу, якщо ця місцевість є незмінною з навітряного боку споруди на відстань до 30h – при висоті споруди до 60 м та 2 км – при більшій висоті будівлі.

Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:

Rg нк = . (Т.3)

де - опір повітропроникності i-го шару конструкції, м2 год Па/кг, що приймається згідно з табл.Т.2;

N – кількість шарів у конструкції.

Табл.Т.2 ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

  Матеріали та конструкції Товщи-на шару, мм Опір повітропроникності, Rg, м2 год Па/кг
Бетон суцільний (без швів)
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів)
Вапняк-черепашник
Картон будівельний (без швів) 1,3
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в половину цегли
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в половину цегли
Цегляне мурування з керамічної пустотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в 1/2 цегли -
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині
Листи азбестоцементні із закладенням швів
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів
Ніздрюватий бетон автоклавний
Ніздрюватий бетон неавтоклавний
Пінополістирол 50-100
Піноскло суцільне (без швів) Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам’яному або цегляному муруванню
Штукатурка вапняна по кам’яному або цегляному муруванню
Повітряні прошарки, мати та плити м’які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску та ін. незале-жно

Сейчас читают про: