Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Y П,Вт/(м2 ·К), визначають:

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1 = R1s1 ≥ 0,5, показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за формулою:

Y П = 2s1. (С.1)

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (n≥1) мають теплову інерцію D1+D2+…+Dn<0,5, але теплова інерція n +1 шарів D1+D2+…+Dn+1≥0,5, показник теплозасвоєння підлоги Yп визначається послідовним розрахунком показників теплозасвоєння поверхнями шарів конструкції, починаючи з n-го до 1-го за формулами:

– для n-го шару – за формулою:

(С.2)

– для i-го шару (i = n-1; n-2;...; 1) – за формулою:

(С.3)

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Y П приймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.

У формулах (С.1) – (С.3) та нерівностях:

D1, D2,..., Dn, Dn+1 – теплова інерція відповідно 1-го,2-го,..., п,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (4);

Ri, Rn – термічні опори, м2·ºС/Вт, i -го й n -го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5);

s1, s2, …, sn, sn+1 – розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, 2-го,...,п,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м2·К), що приймаються згідно з табл.Л1 додатку Л для умов експлуатації А;

Yi+1 – показник теплозасвоєння поверхні (i +1)-го шару конструкції підлоги, Вт/(м2 ·К).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: