Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення

3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові

q буд E max, (6)

де q буд - розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2;

E max- максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опа­лювальний період, кВт · год/м2 або кВт · год/м3, що встановлюється згідно з таблицями 4, 5 залежно від призначення будинку, його поверховості та температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.


3.2 Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється на
підставі результатів енергетичного аудиту будинку або з використанням математичних моделей
теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з додатком Н.

3.3 При виконанні умови за формулою (7) допускається застосовувати окремі конструктивні
елементи теплоізоляційної оболонки із зниженими значеннями опору теплопередачі до рівня 75 %
від Rq min для непрозорих частин зовнішніх стін і до рівня 80 % від Rq min для інших огороджувальних
конструкцій відповідно до умови за формулою (1) при обов'язковому виконанні умов для цих
елементів теплоізоляційної оболонки за формулами (2) та (3).

Таблиця 4 - Нормативні максимальні тепловитрати багатоповерхових будинків Е mах, кВт · год/м2, [кВт · год/м3]

Призначення будинку / кількість поверхів Значення Ε mах, кВт год/м2, [кВт год/м3], для температурної зони
І II III IV
Житлові будинки та готелі/        
від 1 до 3 Відповідно до табл. 5
від 4 до 5 89 [32] 77 [28] 65 [24] 53 [19]
від 6 до 7 83 [30] 72 [26] 61 [22] 50 [18]
від 8 до 9 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
від 10 до 11 75 [27] 65 [23] 55 [20] 45 [16]
12 і більше 73 [26] 63 [23] 54 [19] 44 [16]
Громадські й адміністративні будинки /   [44]   [38]   [32]   [26]
  [40] [34] [29] [24]
  [38] [33] [28] [23]
від 4 до 5 94 [35] 81 [31] 69 [26] 56 [21]
від 6 до 7 89 [33] 77 [29] 65 [24] 53 [20]
від 8 до 9 83 [31] 72 [27] 61 [23] 50 [19]
від 10 до 11 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
12 і більше 77 [28] 67 [24] 57 [20] 46 [17]
Лікувальні та дитячі навчальні заклади /   [35]   [31]   [26]   [21]
  [34] [30] [25] [21]
  [33] [29] [24] [20]
від 4 до 5 [32] [28] [24] [19]
від 6 до 7 [31] [27] [23] [19]
від 8 до 9 [30] [26] [22] [18]
від 10 до 11 [29] [25] [21] [17]
Дошкільні заклади / від 1 до 3   [43]   [37]   [31]   [26]
Магазини, універмаги, універсами /        
  [24] [21] [18] [92]
  [23] [20] [17] [14]
  [22] [19] [16] [13]
від 4 до 5 [21] [18] [15] [12]
від 6 до 7 [21] [18] [15] [12]

Таблиця 5 - Нормативні максимальні тепловитрати малоповерхових будинків Е maх, кВт ∙ год/м2

Площа опалюваного будинку, м2 Кількість поверхів
       
Значення Е maх, кВт∙год/м2, для температурної зони
I II III IV І II III IV І II III IV І II III IV
До 60        
Від 60 до 150                
Від 151 до 250                        
Від 251 до 400                                
Від 401 до 600                        
Від 601 до 1000                        
Більше 1000                          

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: