Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій

6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови

Δ w ≤ Δ w д, (16)

де Δ w - збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому може відбуватися конденсація вологи, за холодний період року, % за масою;

Δ w д - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, що встановлюється згідно з таблицею 8 залежно від виду матеріалу.

Таблиця 8 - Допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу Δ w дв конструкції в холодний період року

Найменування матеріалу ЗначенняΔ w д, %
Мінераловатні та скловолокнисті вироби 2,5
Пінополістирол 2,0
Пінополіуретан 3,0
Плити з карбам ідо-формальдегідних пінопластів 7,0
Ніздрюваті бетони (газобетон, пінобетон, газосилікат тощо) 1,2
Бетони легкі 1,2
Вироби перлітові 2,0
Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів 7,0
Вироби з кремнезиту 2,5
Цегляне мурування 1,5
Піногазоскло 1,5
Мурування з силікатної цегли 2,0
Засипки з керамзиту, шунгізиту 3,0
Важкий бетон, цементно-піщаний розчин 2,0

6.2 Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари е (х)і насиченої водяної пари Е (х)у товщі шарів огороджувальної конструкції. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перерізі х, Па, визначається за формулою

е (х) = , (17)


де ев - парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, що визначається за розрахунковим значенням відносної вологості φΒθ залежно від призначення будинку згідно з додатком Γ і значенням парціального тиску насиченої водяної пари Ев, що залежить від температури, за формулою

е в = 0,01φв0 Е в, (18)

ез - парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, що визначається за СНиП 2.01.01 для

періоду найбільш холодного місяця року, Па;

R - опір паропроникненню огороджувальної конструкції, м2 · год · Па/мг;

Rex - опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані χ від внутрішньої поверхні.

м2 · год · Па/мг.

Парціальний тиск насиченої водяної пари Е (х), Па, визначається згідно з довідковими даними залежності Е (t)по розподілу температури в товщі конструкції t (x), що розраховується за формулою

t (x) = tв - , (19)

де t зe- розрахункова температура зовнішнього повітря для процесу накопичення вологи в конструкції, що визначається згідно з СНиП 2.01.01 для періоду найбільш холодного місяця року

°С.

6.3 Опір паропроникненню огороджувальної конструкції та окремих її шарів розраховується за формулами:

R = , (20)

Rex = , (21)

де n - загальна кількість шарів у конструкції;

т - кількість повних шарів від внутрішньої поверхні до перерізу х;

δ i - товщина i -го шару, м;

μi - паропроникність матеріалу i -го шару, мг/(м · год · Па), що визначається за таблицею Л додатка Л;

μm+ 1 - паропроникність матеріалу шару, мг/(м · год · Па), де розташований переріз х.

6.4 У разі, якщо е (х) < Е (х)для будь-якого x [0,δ], умова за формулою (16) вважається виконаною.

6.5 У разі, якщо е (х) = Е (х) у будь-якому з перерізів огороджувальної конструкції, проводиться
розрахунок приросту вологи у шарі матеріалу Δ w, у якому відбувається конденсація вологи (у разі
розташування зони конденсації на межі шарів приріст розраховується для шару, прилеглого до зони конденсації з боку внутрішньої поверхні), за формулою

Δ w = , (22)

де Ρ - кількість вологи, що конденсується у товщі огороджувальної конструкції за період накопичення вологи в конструкції, кг/м2, що розраховується за формулою

P = Z∙10-6, (23)

де ек - парціальний тиск водяної пари, Па, у зоні конденсації, що визначається за формулою (17);


Re к - опір паропроникненню частини огороджувальної конструкції від внутрішньої поверхні до зони початку конденсації, м2 · год · Па/мг, що визначається за формулою (21);

Rе Σ- те саме, що у формулі (20);

Ζ - період накопичення вологи в конструкції, год, що дорівнює періоду із середньодобовими температурами зовнішнього повітря менше ніж 8 °С за СНиП 2.01.01;

δ κ - товщина шару матеріалу, м, у якому відбувається накопичення вологи, що конденсується (від зони конденсації до внутрішньої поверхні шару);

ρк - густина шару матеріалу, в якому відбувається конденсація вологи, кг/м3, що визначається згідно з таблицею Л.1 додатка Л.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: