double arrow

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

_______________Шамборська Олена Сергіївн______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

на 20_____/20______н.р.

 
 
    Фото студента


_____________________

(код студента)

________________

(підпис студента)

М.П.

Дата „_____” _____________________ 20 __ року

Напрям підготовки _____психологія______________________________________________

Спеціальність _________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____бакалавр_____________________________________

( бакалавр, спеціаліст, магістр)

Факультет, центр_______псхології________________________________________________

Група ____________ДС-10-3_____________________________________________________

Календарний строк навчання ___________2010-2014________________________________

Форма навчання ________________________денна__________________________________

Декан факультету, директор центру ____________________(___Волков_Д. С.__________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Проректор___________________(___Чернецький С.О.______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Дніпропетровськ - 20__ року


№ з/п Назви навчальних дисциплін _________5____СЕМЕСТР
ТРИВАЛІСТЬ СЕМЕСТРУ_______17__ ТИЖНІВ РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання Форма семестрового контролю Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
загальна аудиторних
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи
Історія української культури     кнр екзамен            
Фізичне виховання                        
Соціологія дитинства     кнр залік            
Методика виховної роботи     кнр залік            
Практикум з загальної психології     кнр залік            
Експериментальна психологія   4кнр екзамен            
Психодіагностика   2кнр екзамен            
Диференціальна психологія 2,5   кнр екзамен            
Інженерна психологія   2кнр залік            
Психологія сім’ї   кнр залік            
Психологія екстремальних ситуацій   кнр залік            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  Всього за семестр                            
№ з/п Назви навчальних дисциплін ___6__________СЕМЕСТР
ТРИВАЛІСТЬ СЕМЕСТРУ____17_____ ТИЖНІВ РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання Форма семестрового контролю Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
загальна аудиторних
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи
Фізичне виховання                        
Соціологія молоді     кнр              
Методи і технологія соціальних досліджень     кнр              
Практикум з загальної психології 2,5     2кнр              
Клінічна психологія   2кнр              
Історія психології 4,5   3кнр              
Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями 2,5     кнр              
Психологія управління   кнр              
Політична психологія   кнр              
Психологія державного управління     кнр              
Практикум з політичної психології 3,5     кнр              
Курсова робота       кр              
                               
                               
                               
                               
                               
  Всього за семестр                            

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА


№ з/п Назва практики Назва підприємства, організації, установи Курс Тривалість практики(дата: від-до) Яку роботу виконував Кількість кредитів Дата захисту звіту Загальна кількість балів Оцінка Прізвище та ініціали викладача-керівника практикою і членів комісії Підписи
Оцінка за національною шкалою Оцінка за ECTS
Навчальна                    
                         
                         
                         
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: