double arrow

З якою метою засновуються кооперативи?


а) для задоволення матеріальних потреб;

б) для політичної діяльності;

в) для пропаганди кооперативних ідей;

г) для задоволення матеріальних і духовних потреб їхніх членів.

ТЕСТ 4

З якою метою засновуються кредитні спілки?

а) надання кредитів;

б) надання фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внес­ків членів кредитної спілки;

в) задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та на­дан­ні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

ТЕСТ 5

Коли виник перший кредитний кооператив в Україні?

а) 1869 р.; б) 1871 р.; в) 1905 р.

ТЕСТ 6

Назвіть місто, в якому виник перший кредитний кооператив в Україні.

а) Київ; в) Харків;

б) Полтава; г) Гадяч.

ТЕСТ 7

Яких принципів рочдейльських «піонерів» повинні дотри­му­ва­тись кооперативи у наш час?

а) добровільність об’єднання;

б) розподіл частини прибутків між членами товариства про­пор­цій­но закуплених товарів;

в) виділення коштів на культурно-освітню діяльність;

г) співпраця між кооперативами;

д) співпраця з профспілками.

ТЕСТ 8

В якому році засновано Міжнародний Кооперативний Альянс (МКА)?

а) 1895 р.; б) 1917 р.; в) 1936 р.

ТЕСТ 9

Коли святкують Міжнародний день кооперації?

а) 2 травня;

б) 18 серпня;

в) в третій четвер жовтня;

г) в першу суботу липня;

д) 30 вересня.

ТЕСТ 10

В якому році був прийнятий Закон України «Про кредитні спілки»?

а) 1991 р.; в) 2001 р.;

б) 1992 р.; г) 2005 р.

ТЕСТ 11

Хто є вищим органом управління кооперативу?

а) рада засновників Правління;

б) голова Правління;

в) збори уповноважених членів;

г) загальні збори членів.

ТЕСТ 12

Які питання вирішують збори членів кооперативу?

а) приймають статут кооперативу;

б) вибирають органи управління і контролю;

в) звільняють з роботи працівників кооперативу;

г) затверджують графіки роботи кредитної спілки.

ТЕСТ 13

З якою метою кооперативи об’єднуються в асоціації?

а) для спільного виробництва товарів;

б) для підготовки кадрів;

в) для захисту від конкурентів;

г) для маневрування капіталом.

ТЕСТ 14

Які види кооперативів об’єднують найбільшу кількість людей в світі на даний момент?

а) сільськогосподарські; г) житлові;

б) споживчі; д) побутового обслуговування.

в) кредитні;

ТЕСТ 15

Чи є ви або члени вашої родини членами кредитної спілки?

а) так; в) був, але зараз ні;

б) ні; г) ні, але планую стати.

Частина IІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: