double arrow

Завдання №1.


На приватному підприємстві «Озон» немає колектив­ного договору. На вимогу працівників укласти такий до­говір, директор підприємства заявив, що колективний договір не може бути укладений із-за відсутності на підприємстві профспілкової організації.

Чи правомірна заява директора підприємства?

Хто може бути сторонами колективного договору?

Чи перед­бачена відповідальність за ухилення від укладення трудового договору?

Завдання №2.

На новоствореному підприємстві робота щодо укла­дення колективного договору не була проведена своєчас­но, в зв'язку з цим колективний договір не було укладе­но. Завідуючий відділом Рудан подав заяву про надання йому щорічної відпустки, при цьому він вимагав, щоб крім основної відпустки йому була надана додаткова, оскільки йому встановлений ненормований робочий день. Але у відділі кадрів йому відмовили в наданні до­даткової відпустки, посилаючись на відсутніть докумен­ту, що визначає конкретну тривалість такої відпустки.

Дайте правову оцінку цій ситуації. Яким чином має бути вирішене це питання?

Завдання №3.

Директор авторемонтного підприємства і голова профспілкового комітету склали і підписали колектив­ний договір, після чого наказом по підприємству було оголошено про набрання його чинності.

Чи правомірні дії директора і голови профкому автопідприємства?

Який порядок укладення колективного договору?

Завдання №4.

На колективному підприємстві «Граніт» був розроб­лений та укладений колективний договір, до якого були внесені умови, що суперечать чинному законодавству, в тому числі такі, які поліпшують становище працівників порівняно із законодавством (надають додаткові трудові та соціально-побутові пільги а також додаткові гарантії для працівників).

Чи буде мати чинність такий колективний договір?

Завдання №5.

В дирекції оброблення та перевезення пошти держав­ного підприємства «Укрпошта» був укладений колектив­ний договір, але районною державною адміністрацією за місцем знаходження дирекції було відмовлено в його повідомній реєстрації, посилаючись на те, що дирекція не має статусу юридичної особи.

Чи правомірна така відмова?

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: