double arrow

Завдання №1.


Інвалід III групи Іванюк, який був вивільнений з підприємства за скорочен-ням штату, після звільнення не міг самостійно працевлаштуватись, звернувся до служби зайнятості з заявою зареєструвати його як безробітного. Але йому було відмовлено.

Чи правомірно це?

Які громадяни називаються без­робітними?

Завдання №2.

Самійленко навчався у вищому навчальному закладі на денному відділенні на контрактній основі. Після закінчення навчального закладу Самійленко працевлаштуватися не зміг.

В який термін Самійленко повинен звернутися до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні та які повинен пред'явити документи?

За яких умов він на­буде статусу безробітного?

Чи буде надаватися йому до­помога по безробіттю?

Завдання №3.

До служби зайнятості звернувся студент вищого на­вчального закладу денної форми навчання за сприянням у працевлаштуванні у вільний від навчання час. Але йо­му було відмовлено, посилаючись на те, що він належить до зайнятого населення.

Чи правомірна така відмова?

Чи має право такий студент набути статусу безробітного?

Завдання №4.

На державному підприємстві «Спецзв'язок» в зв'яз­ку із змінами в організації виробництва і праці підляга­ло вивільненню п'ять працівників. Чотирьох із них за їх згодою було переведено на іншу роботу. Таким чином фактично було вивільнено одного працівника. Про факт вивільнення державна служба зайнятості повідомлена не була, в зв'язку з чим з підприємства був стягнутий штраф у розмірі річної заробітної плати п'яти працівників, що підлягали вивільненню. Але директор підприємства з цим не погодився, вважаючи, що штраф повинен стягуватися у розмірі річної заробітної плати лише одного працівника, який фактично був вивіль­нений.

До якого органу слід звертатись для вирішення цьо­го спору і як цей спір має бути вирішений?

Завдання №5.

Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи Якименко, якому виповнилось 15 років, отримавши зго­ду батьків на працевлаштування, звернувся до місцевого центру зайнятості з заявою про реєстрацію його як тако­го, що шукає роботу, та надати статус безробітного.

Яке рішення має прийняти центр зайнятості?

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: