double arrow

Змістовий модуль V.


Тема 10. Юридична відповідальність сторін трудового договору (контракту)

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

Тема 10.1. Дисциплінарна відповідальність працівників (2 год.)

1. Поняття дисциплінарної відповідальності та її основні риси.

2. Підстави і види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом України.

3. Види дисциплінарних стягнень у сфері загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності.

4. Загальні правила застосування дисциплінарних стягнень.

Методичні вказівки по вивченню теми

Дисциплінарна відповідальність працівника є одним із видів юридичної відповідальності, що передбачена законодавством за протиправну поведінку працівника. Дисциплінарна відповідальність – це обов’язок працівника понести покарання, передбачене нормами законодавства про працю за протиправне невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов’язків.

В основі дисциплінарної відповідальності лежить дисциплінарна провина. Слід знати, що дія (бездіяльність) працівника визнається дисциплінарною провиною за наявності наступних умов: протиправність, винність, зв'язок з виконанням трудової функції. Звідси витікає, що дисциплінарною провиною визнається винне, протиправне невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків.

Чинне трудове законодавство передбачає два види дисциплінарної відповідальності: загальну і спеціальну. Студенти повинні уміти розкрити зміст кожного виду дисциплінарної відповідальності і знати їх відмінності один від одного. Слід також знати заходи стягнення за порушення трудової дисципліни. Встановлений КЗпП України перелік дисциплінарних стягнень є вичерпним. Проте статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачатися інші дисциплінарні стягнення. Необхідно засвоїти правила накладення і зняття дисциплінарних стягнень.

На самостійне опрацювання виноситься питання (3 год.):

1. Громадські стягнення та інші заходи впливу, передбачені законодавством України, що можуть застосовуватись до порушників трудової дисципліни.

2. Досвід забезпечення трудової дисципліни у зарубіжних країнах.

3. Дисциплінарна відповідальність за нормами проекту Трудового кодексу України.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: