double arrow

Завдання №1.


Як захистити свої трудові права наступним працівникам:

- Савіну, звільненому по скороченню штатів без виплати вихідний допомоги;

- Ликової, якої було відмовлено в прийомі на роботу у зв'язку з тим, що у неї двох неповнолітніх дітей;

- Попову, якому несвоєчасно виплатили відпускні;

- Сидорову, звільненому за участь в страйку;

- Тюріну, якому більше місяця не виплачується заробітна платня;

- Немцову, який вважає дисциплінарне стягнення дуже суворим.

Які способи захисту трудових прав передбачені трудові законодавством?

Завдання №2.

Петрова, що має потребу по лікарському висновку в переведенні на легшу роботу, подала про це заяву адміністрації фірми "Ін вайт". Директор фірми відмовив у переведенні, пославшись на відсутність такої роботи, і запропонувала Петрової відпустки без збереження заробітної платні.

Як слід поступити Петрової?

Завдання №3.

Степаненко звернувся зі скаргою до прокурора райо­ну з приводу незаконого звільнення.

Чи може прокурор своєю постановою зобов'язати ро­ботодавця поновити Степаненка на роботі, в разі встанов­лення факту незаконного звільнення?

Яким чином має бути вирішене питання в цьому ви­падку?

Завдання №4.

Працівник АТ «Атек» Назаров звернувся до суду з позовною заявою про скасування наказу про накладення на нього дисциплінарного стягнення.

Але суд не прийняв цієї заяви до розгляду, мотивую­чи це тим, що Назаров мав попередньо звернутися до комісії по трудовим спорам.

Чи правомірні дії судді?

Завдання №5.

На приватному підприємстві, де кількість працюю­чих тридцять чоловік, працівники вимагали від директо­ра утворення комісії по трудових спорах. Але директор відмовивив у цьому, посилаючись на те, що його закон не зобов'язує створювати такі комісії.

Чи буде нести директор відповідальність за відмову у створенні комісії по трудових спорах?

Який порядок утворення комісії по трудових спорах?

Завдання №6.

Сердюк звернувся до комісії по трудових спорах із заявою про стягнення належної йому заробітної плати через шість місяців після того, як він узнав про пору­шення свого права. Але комісія, визнавши, що пропущення тримісячного строку звернення до комісії по тру­дових спорах сталося без поважних причин, відмовила Сердюку у прийнятті заяви.

Чи правомірне рішення комісії по трудових спорах?

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: