double arrow

ТЕМА 10


10.1 Експерти компанії “АРС” визначили наступні показники прибутку в залежності від ситуації на ринку в млн. грн.:

Стратегія компанії Прибуток в залежності від ситуації
Ситуація № 1 Ситуація № 2 Ситуація № 3
1. Холодильники
2. Морозильники
3. Кондиціонери

Якщо існує ризик (експерти вважають найбільш ймовірною реалізацію ситуацій № 1 - 40%, № 2 - 35%, № 3 - 25%), яку стратегію слід вважати оптимальною.

10.2Аналізуючи два інвестиційних проекти, ймовірність отримання доходів від реалізації яких залежить попит ринку.

Кон’юнктура Проект А Проект Б
Дохід, млн. грн. Ймовірність Дохід, млн. грн. Ймовірність
Висока 12,5 0,1 9,4 0,15
Середня 8,8 0,5 9,0 0,4
Низька 6,5 0,4 6,57 0,35

Потрібно:

1) Порівняти проекти на підставі показників середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

2) Проаналізувати, як зміниться рішення щодо вибору того чи іншого проекту з погляду найменшої ризикованості, якщо з’явиться можливість реалізації альтернативного варіанта проекту В з очікуваним доходом 10 млн. грн. і середньоквадратичним відхиленням 0,35
10.3 За результатами аналізу проектів було отримано інформацію про значення грошових потоків та вірогідність їх отримання, яку наведено у таблиці.

Вірогідність 1 сценарію за першим проектом становить 35 %, 2 сценарію - 45 % і третього - 20 %.

Вірогідність першого сценарію для другого проекту становить 25 %, другого - 30 % і третього - 45 %.

Рік проекту Значення грошових потоків за 1 проектом, тис. грн. Значення грошових потоків за 2 проектом, тис. грн.
сценарій сценарій сценарій сценарій сценарій сценарій
- 500 - 200 - 450 - 200 - 170 - 150

Порівняйте ризикованість проектів, якщо ставка дисконтування за обома проектами становить 23 %.

10.4 Підприємство вирішує придбати устаткування вартістю 70000 тис. грн. До кінця 5-го року залишкова вартість устаткування дорівнюватиме 0. За базовим сценарієм вартість проекту 3924,5 тис. грн. Визначте на скільки зменшиться МРУ при зростанні інвестицій на 1%.

10.5 Фірма виробляє миючі засоби. Протягом місяця реалізується 25, 30, 35 або 40 упакувань продукції. Від продажу кожного упакування фірма одержує 800 грн. прибутку. Засоби мають невеликий термін зберігання. Вартість виробництва одного упакування 590 грн. Якщо продукція не буде продана до кінця місяця, фірма понесе збиток. Імовірність продати 25,30, 35 або 40 упакувань за місяць складає відповідно 0,35; 02;0,2;0,25. Скільки упакувань миючих засобів слід випускати щомісячно. Скільки упакувань можна було робити при значному подовження терміну зберігання продукції.10.6 Розглядається проект виробництва і реалізації гумових іграшок. Ціна однієї іграшки планується на рівні 7 грн., а затрати сировини на виробництво однієї іграшки - 5 грн. Для виробництва продукції необхідно буде придбати устаткування вартістю 7500 грн. Для виробництва іграшок потребується найняти двох співробітників, заробітна плата кожного з котрих становить 1000 грн., продавця із зарплатою у 750 грн. та бухгалтера-сумісника із заробітною платою у 700 грн. Оплата комунальних послуг за проектом прогнозується на рівні 1000 грн., а плата за оренду кіоску, у якому планується виробництво і реалізація - 1200 грн. Продукцію планується реалізувати у обсязі 1000 од. за місяць. Ставка податку на прибуток - 25 %. Ставка дисконтування - 18 %.

Оцініть чутливість МРУ проекту до факторів, які його формують.

10.7 Значення чистого приведеного доходу по проекту слало 997560тис.грн. Відбулися такі зміни в економічному середовищі при реалізації інвестиційного проекту:

• знизився обсяг продажів н 17%, у результаті значення чистого приведеного доходу склало 830 360 грн.

• підвищився відсоток по банківському кредитуванню на 5%, у результат значення чистого приведеного доходу склало 865460 грн.

• підвищилися витрати на оплату праці на 15%, у результат значення чистого приведеного доходу склало 860670 грн.Слід здійснити позиціонування даних факторів у матриці чутливості і зробити висновки.Сейчас читают про: