double arrow

Тема 12. Облік витрат виробництва та готової продукції


Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва продукції (робіт, послуг). Групування та облік витрат виробництва за елементами (клас 8). П(С)БО №16 «Витрати». Групування витрат по статтям калькуляції. Облік витрат виробничої собівартості продукції (рах. №23). Попередільний метод калькулювання собівартості продукції. Позамовний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості. Нормативний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво. Облікові регістри по обліку витрат на виробництво. Облік браку на виробництві. Облік незавершеного виробництва. Готова продукція, її облік, оцінка (рах. №26, 27). Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рах. №90, 93, 70, 79). Облік товарів, торгова націнка (рах. № 28). Кореспонденція рахунків з обліку товарів. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Особливості обліку товарних операцій в оптовій торгівлі.

Література: [6] 235-253; [7] 160-228; [9] 265-303, 313-337; [10] 173-214, 147-164; [11] 350-408, 412-433.

Тема 13. Облік доходів і витрат діяльності підприємства
Призначення рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності». Облік доходів від реалізації (рах. №70). Облік іншого операційного доходу (рах. №71). Облік доходу від участі в капіталі (рах. №72). Облік інших фінансових доходів (рах.№73). Облік інших доходів (рах. №74). Облік надзвичайних доходів (рах. №75), облік страхових платежів (рах. №76). Облік загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. Облік витрат майбутніх періодів. Облік зворотних відходів виробництва.

Література: [9] 325-337, 282-291; [10] 281-318; [11] 524-542.

Тема 14. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати (прибутки, збитки), їх визначення. Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах.79). П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати». Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства і відображення їх в обліку.

Література: [7] 367-378; [9] 458-468; [10] 318-324; [11] 543-546.

Тема 15. Облік розрахунків з бюджетом

Податки їх значення та класифікація. Види податків. Порядок нарахування та сплати. Облік розрахунків з бюджетом (рах. №64).

Література: [10] 250-258; [11] 666-667.Сейчас читают про: