double arrow

Роль менеджменту в організації обслуговування населення


Менеджмент означає організацію роботи колективу. Керівник повинен прагнути організовувати роботу на торговому підприємстві з таким розрахунком, щоб вона максимально відповідала потребам співробітників і дозволяла активізувати їх роботу і підвищити її ефективність. Приймаючи будь-які рішення, керівник повинен постійно мати на увазі не тільки високу рентабельність фірми, але й проблеми існування своїх співробітників, а також споживачів, заради яких фірма існує, і задоволення потреб яких реально обумовлює необхідність функціонування фірми та роботи її менеджерів. Будь-яке прийняте рішення має в тривалій перспективі свідчити про економічну користь підприємства. Ну, а те, що дає гарні результати тільки в даний момент часу і на найближче майбутнє, а в окремому періоді ставить існування підприємства під загрозу, слід розцінювати як помилкове. Забезпечення існування фірми на ринку можна вважати головним завданням менеджменту. У зв'язку з цим стратегічного управління в його роботі надається велике значення.

У теорії західного менеджменту, заснованого на концепціях організаційної поведінки, структура фірми розглядається як найважливіший фактор, який визначає і форми поведінки (діяльності) усього колективу і окремих його членів. У цьому плані в організаційну структуру включаються такі управлінські поняття, як співвідношення відповідальності і повноважень, делегування повноважень, централізація і децентралізація, відповідальність і контроль, норми керованості, організаційна політика фірми, моделі управлінських рішень, проектування загальних і індивідуальних завдань і деякі інші. По суті мова йде тут про змістовну сторону структури менеджменту: якої мети вона служить, і які управлінські процеси вона забезпечує.


Сейчас читают про: