double arrow

Поняття ринку та його основні види


Ринок можна характеризувати як специфічну сферу обміну товарами і послугами, де виникають і реалізуються відносини, пов'язані з процесом купівлі-продажу товарів, їх просування від виробника до споживача. Ринок є значно ширшим поняттям, ніж певне місце обміну. Ринок - це свого роду механізм задоволення потреб як виробників, так і споживачів.

Головна властивість ринку полягає в тому, що він виступає чутливим регулятором і координатором системи комерційних зусиль підприємців, спрямованих на виготовлення і реалізацію конкурентоспроможних товарів і послуг. У процесі показу і реалізації товару підприємець-продавець отримує достовірну споживацьку оцінку виготовленого ним товару.

Наявність і функціонування ринку визначаються такими ознаками:

1) наявністю зв'язку виробника і споживача;

2) можливістю реалізації товару за договірною ціною;

3) відсутністю монополізму у виготовленні товарів;

4) наявністю конкуренції серед товарів, продавців і посередників. Характерною особливістю функціонування вітчизняного ринку є відставання перебудови організації робочих місць і управління колективом, а також наявність психологічного бар'єру у керівників державних, колективних і деяких приватних керівників та власників, що не дозволяє реалізовувати переваги ринкової організації економіки.
сновою ринкової структури є зовнішнє середовище або макроструктура, яка складається з наступних елементів:

o ринок споживчих товарів;

o ринок засобів виробництва;

o ринок фінансів (капітали, цінні папери);

o ринок праці;

o ринок інтелекту (наука, мистецтво, творчість).

Проведена класифікація дозволяє поглибити характер дослідження конкретного товарного ринку, виходячи зі специфічних особливостей товару, характеру його виробництва і кінцевого споживання, організаційної побудови і територіальної приналежності.Сейчас читают про: