double arrow

Змістовий модуль 4. Система технологій металургії


Поняття про металургійний завод і комбінат

Металургія – це галузь науки і техніки і галузь промисловості, що охоплює процеси одержання металів із руд та інших матеріалів, а також процеси, пов’язані зі зміною хімічного складу, структури і властивостей металевих сплавів. До металургії належать: видобуток руд із надр Землі; попередня підготовка й обробка цих руд; процеси одержання і рафінування металів і металевих сплавів; надання їм визначеної форми шляхом одержання зливків, заготівок при відливці, обробка металів тиском; термічна, термомеханічна, хіміко-термічна й інші види обробки металів і сплавів для надання їм відповідних властивостей.

Чорна металургія – це галузь важкої промисловості, що скла­дається з ряду взаємозалежних підгалузей: видобуток, підготовка залізоруд­ної сировини, безпосередньо металургійне виробництво (доменне, сталеплавильне, прокатне, ферросплавне), трубне, метизне, коксохімічне, виробництво вогнетривів і ряд інших підгалузей.

Чавун, сталеві зливки, прокат (рейки, балки, швелери, кутки, труби, плити, листова і рулонна сталь, сталеві канати, дріт), метизи – ось стислий перелік продукції металургійного виробництва.

Сучасний металургійний завод – складне розгалужене господарство з великою концентрацією виробництва. Його основна продукція – чавун, металеві сплави. Металургійний комбінат працює за повним замкнутим циклом, тобто має у своєму складі усі види металургійного виробництва, включаючи прокатне. Його виробнича потужність – від 6 до 15 млн тонн сталі на рік. У той же час існують заводи неповного металургійного циклу, у складі яких відсутні цехи підготовки рудної шихти, доменні цехи, наприклад, московські заводи “Серп і молот”, “Електросталь”, а в Україні – “Істіл” (м. Донецьк).

Метали належать до числа найпоширеніших матеріалів, використовуваних людиною. Майбутнє людства також пов’язане із застосуванням нових сплавів і матеріалів на металевій основі. Це стосується освоєння космічного простору, прямого одержання електроенергії шляхом використання високотемпературної плазми і т.д.

На сьогодні відомо біля 80 металів, серед них головні - залізо, хром, нікель, мідь, алюміній. Залізо і його сплави є основними конструкційними матеріалами в сучасній техніці.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: