double arrow

Стиснення - gzip, compress, zip


Найбільш широко використовуваним компресором файлі під Unix являється утиліта gzip (зворотня їй утиліта - gunzip). Але, ці утиліти необов’язково входять в поставку операційної системи. Признак файлу, стисненого програмою gzip - розширення ".gz" або ".tgz" (tar+gzip).

Формат команди

gzip file

gunzip file.gz

При стисненні (без додаткових ключів) початковий файл видаляється, на його місці утворюється стиснутий файл, ім’я якого дорівнює імені початкового файлу плюс ".gz". При відновленні відбувається зворотнє: видаляється стиснений файл і створюється початковий.

З ОС Unix поставляється стандартний компресор compress (uncompress). Робота з цими утилітами аналогічна роботі з gzip (gunzip), але використовується розширення ".Z"

Для ОС Unix також є програми zip і unzip, які працюють аналогічно DOS-версіям, в тому числі, як додаток до стиснення, проводять архівування і розпаковку архівів. Формат архівів сумісний з форматом DOS pkzip та WinZip. (Для DOS/Windows також вже написані утиліти gz і tar.)

Формат команди

zip file.zip список_файлів

gunzip file.zip

gunzip file.zip список_файлів

Пошук файлів (find)

find каталог [вираз ... ]

Команда проводить рекурсивний пошук у вказаному каталозі і його підкаталогах. Для кожного файлу обчислюються значення вказаних в командному рядку логічних виразів, які об'єднуються по "І". Якщо у результаті виходить "ІСТИННО", то ім'я файлу (точніше шлях до нього, починаючи від вказаного в командному рядку каталога, виводиться в стандартний вивід).

Відсутність виразів - завжди "ІСТИННО" (тобто в цьому випадку find рекурсивно виводить імена всіх файлів каталога і його підкаталогів).

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: