double arrow

Схема самоаналізу виховного заходу


1.Назва, форма виховного заходу. Місце проведення.

2.Коротка психолого-педагогічна характеристика вікової групи школярів, з якими проводиться виховна робота.

3.Місце та значення заходу у загальній системі виховної роботи з даним колективом учнів.

4.Обґрунтування обраної теми та форми проведення. Актуальність теми, відповідність виховним задачам, віковим особливостям та інтересам учнів. Участь школярів у виборі теми.

5.Взаємодія вчителя та учнів у процесі підготовки виховного заходу (самоаналіз методичної готовності до використання такої форми виховної роботи; форми та прийоми підготовки та розробки плану (сценарію) заходу; розподіл доручень; організаційні аспекти підготовчого періоду).

6.Виховна цінність заходу:

- на які соціальні настанови орієнтує учнів цей захід, його педагогічна доцільність;

- вплив на вдосконалення міжособистісних взаємин у колективі (зростання симпатій до організаторів, виконавців, згуртованість, встановлення нових контактів тощо);

- інформаційна насиченість та пізнавальна значущість: наскільки підготовка та проведення заходу сприяли поглибленню знань учнів, поширенню кругозору, розвитку пізнавальних здібностей учнів;

- участь школярів у проведенні заходу (форма участі, масовість, ставлення до доручень, самостійність, активність, зацікавленість);

- психологічна атмосфера під час підготовки та проведення виховного заходу;

- поведінка учнів, їх ставлення до даного заходу;

- які причини успіху чи неуспішності проведеного заходу.

7.Пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи з даним дитячим колективом.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7