double arrow

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

N з/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи для питної води Методики визначення згідно з додатком 5  
водопровідної з колодязів та каптажів джерел фасованої, з пунктів розливу та бюветів  
 
 
1. Фізико-хімічні показники  
органічні компоненти  
Нафтопродукти мг/дм3 £ 0,1 не визначається < 0,01 п. 1  
 
Поверхнево активні речовини аніонні мг/дм3 £ 0,5 не визначається < 0,05 п. 59  
2. Санітарно-токсикологічні показники  
а) неорганічні компоненти  
Кобальт** мг/дм3 £ 0,1 не визначається £ 0,1 п. 45  
 
Нікель мг/дм3 £ 0,02 не визначається £ 0,02 п. 45  
 
Селен** мг/дм3 £ 0,01 не визначається £ 0,01 п. 21  
 
Хром загальний мг/дм3 £ 0,05 не визначається £ 0,05 п. 45  
б) органічні компоненти  
Бенз(а)пірен* мкг/дм3 £ 0,005 не визначається < 0,002 п. 46  
 
Дибромхлорметан** мкг/дм3 £ 10 не визначається £ 1 пп. 42, 50  
 
Пестициди1, 2 мг/дм3 £ 0,0001 не визначається £ 0,0001 п. 63  
Пестициди1, 3 (сума) мг/дм3 £ 0,0005 не визначається £ 0,0005 п. 63  
 
Тригалогенметани4 (сума) мкг/дм3 £ 100 не визначається £ 102 пп. 42, 50  


____________
1 Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходитись в джерелі питного водопостачання.
2 Норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не більше ніж 0,03 мкг/дм3 для кожної з цих речовин.

3 Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.

4 Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та бромдихлорметану.

* Речовини I класу небезпеки.

** Речовини II класу небезпеки.Примітка.

Тригалогенметани та дибромхлорметан визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів - у разі якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

Таблиця 3


Сейчас читают про: