double arrow

Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води

N з/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи для питної води Методики визначення згідно з додатком 5  
водопровідної з колодязів та каптажів джерел фасованої, з пунктів розливу та бюветів  
 
1. Фізико-хімічні показники  
органічні компоненти  
Феноли леткі мг/дм3 £ 0,001 не визначається < 0,0005 п. 61  
 
Хлорфеноли мг/дм3 £ 0,0003 не визначається £ 0,0003 п. 34  
 
2. Санітарно-токсикологічні показники  
а) неорганічні компоненти  
Берилій* мг/дм3 £ 0,0002 не визначається £ 0,0002 п. 16  
 
Бор** мг/дм3 £ 0,5 не визначається £ 0,5 п. 62  
Стронцій** мг/дм3 £ 7,0 не визначається £ 7,0 п. 25  
Сурма** мг/дм3 £ 0,005 не визначається £ 0,005 п. 45  
Ціаніди** мг/дм3 £ 0,050 не визначається £ 0,050 п. 35  
б) органічні компоненти  
Бензол** мг/дм3 £ 0,001 не визначається £ 0,001 п. 65  
 
1,2 - дихлоретан** мкг/дм3 £ 3 не визначається £ 0,3 пп. 42, 50  
 
Тетрахлорвуглець** мкг/дм3 £ 2 не визначається £ 0,2 пп. 42, 50  
 
Трихлоретилен** та тетрахлоретилен** (сума) мкг/дм3 £ 10 не визначається £ 1  
в) інтегральний показник  
Загальний органічний вуглець мг/дм3 £ 8,0*** не визначається £ 3,0 п. 32  


____________
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.

*** Не визначається на підприємствах питного водопостачання з об'ємом виробництва питної води менше 10000 м3 на добу.

Примітки:

1. 1,2 - дихлоретан, тетрахлорвуглець, трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума) визначаються у водопровідній питній воді з поверхневих вододжерел, а також у питній воді фасованій, з пунктів розливу та бюветів - у разі якщо вода хлорується в процесі водопідготовки або використовується хлорована вихідна вода.

2. Загальний органічний вуглець може визначатись замість перманганатної окиснюваності.

Додаток 3 до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)


Таблиця 1

Показники питомої сумарної альфа- і бета-активності питної води

N з/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи Методики визначення згідно з додатком 5
Сумарна альфа-активність Бк/дм3 £ 0,1 пп. 40, 53
Сумарна бета-активність Бк/дм3 £ 1,0 п. 53
Таблиця 2

Радіаційні показники безпечності питної води

N з/п Найменування показників Одиниці виміру Нормативи Методики визначення згідно з додатком 5
Сумарна активність природної суміші ізотопів U Бк/дм3 £ 1 п. 53
Питома активність 226Ra Бк/дм3 £ 1 п. 53
Питома активність 228Ra Бк/дм3 £ 1 п. 53
Питома активність 222Rn Бк/дм3 £ 100 п. 53
Питома активність 137Cs Бк/дм3 £ 2 п. 53
Питома активність 90Sr Бк/дм3 £ 2 п. 53


Додаток 4 до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10)Сейчас читают про: