double arrow
IX. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

9.1. Організація контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в ОВС здійснюється начальниками ОВС.

9.2. Контроль за додержанням вимог ведення журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання та їх використанням покладається на керівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС, а де відсутні такі посади - така особа визначається начальником ОВС.

9.3. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ОВС.

Додаток 10 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України (пункт 8.1)

СЕРІЇ ПРОТОКОЛІВ
про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання, установлені для ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях

№ з/п Найменування регіонів Серія адміністративних протоколів
Автономна Республіка Крим КР
Вінницька область ВІ
Волинська область ВН
Дніпропетровська область ДН
Донецька область ДО
Житомирська область ЖИ
Закарпатська область ЗА
Запорізька область ЗП
Івано-Франківська область ІФ
Київська область КХ
місто Київ КИ
Кіровоградська область КД
Луганська область ЛГ
Львівська область ЛВ
Миколаївська область МИ
Одеська область ОД
Полтавська область ПО
Рівненська область РВ
місто Севастополь СВ
Сумська область СУ
Тернопільська область ТЕ
Харківська область ХА
Херсонська область ХН
Хмельницька область ХМ
Черкаська область ЧК
Чернігівська область ЧН
Чернівецька область ЧВ
Південно-Західна залізниця ПЗ
Донецька залізниця ДТ
Львівська залізниця ЛТ
Придніпровська залізниця ПР
Південна залізниця ПТ
Одеська залізниця ОТ
Додаток 11 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України (пункт 8.3)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання
_____________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)


Розпочато: "___" __________ 20___ р.

Закінчено: "____" __________ 20___ р.

№ з/п Дата видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання Кількість отриманих бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання Серії та номери протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання отримав (посада, прізвище, підпис) Відмітки про прийняття пошкоджених бланків протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (серія, номер), дата, посада, прізвище, підпис особи, яка їх прийняла
  Додаток 12 (пункт 8.4)

ЖУРНАЛ
обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання
_____________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

Розпочато: "___" __________ 20___ р.

Закінчено: "___" __________ 20___ р.

№ з/п Дата реєстрації Серії та номери складених протоколів про адміністративні правопорушення та адміністративне затримання Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протоколи про адміністративні правопорушення та адміністративне затримання Прізвище, ім’я та по батькові правопорушника Дата вчинення правопорушення та його стислий зміст Прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення Дата розгляду справи про адміністра тивне правопорушення, прийняте рішення Відмітка про виконання адміністративного стягнення Номер справи, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанови, або куди вони направлені, дата, найменування органу внутрішніх справ
Додаток 1

ЖУРНАЛ
обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення
_________________________________________
(назва приміщення)

Розпочато "____" __________ 20___ року

Закінчено "____" __________ 20___ року

Інвентарний № ________

№з/п Дата і час доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення П.І.Б. доставленої особи Місце проживання (місце реєстрації доставленої особи) Посада та П.І.Б. посадової особи ОВС, яка доставила правопорушника та склала протокол
Стаття КУпАП Час залишення приміщення доставленою особою Наявність чи відсутність претензій до працівників міліції Особистий підпис доставленої особи Примітки
                 

Сейчас читают про: