double arrow

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


1 Що називається проеціюванням?

2 Як утворюється проекція?

3 Які є методи проеціювання?

4 Який метод проеціювання взято за основу побудови зображень на кресленнях?

5 Чим відрізняються між собою центральне і паралельне проеціювання?

6 Яким зі способів проеціювання одержують прямокутні проекції?

7 Для чого здійснюють проеціювання на три площини проекцій?

8 Як називаються проекції, утворені проеціюванням на три площини проекцій?

9 Як повинні розміщуватися на кресленні одна відносно іншої фронтальна, горизонтальна і профільна проекції?

10 Що означає вираз «проекційний зв'язок»?


Сейчас читают про: