double arrow

Тема 2.3 Проекції геометричних тіл


Способи утворення поверхні геометричних тіл. Проеціювання геометричних тіл на три площини проекцій з докладним аналізом проекцій елементів геометричних тіл. Побудова точок, що належать заданим поверхням. Визначення натурального розміру елементів геометричних тіл. Побудова розгортки поверхні геометричних тіл. Проеціювання простих моделей.

В результаті вивчення теми студенти

повинні знати: геометричні тіла та їх елементи, порядок проеціювання геометричних тіл на площини проекцій;

повинні вміти: визначати положення геометричних тіл у просторі за ортогональними проекціями, будувати комплексні креслення геометричних тіл простих моделей з проекціями точок, що лежать на поверхні.

2.3.1 Записати форми простого геометричного тіла

2.3.2 Записати, скільки геометричних тіл зображено на кресленні. Які це тіла? Які з них розміщені найдалі від фронтальної площини проекцій; від профільної?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.2 Призма - многогранник_____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Побудувати профільну і ізометричну проекції заданої призми і точок на ребрах і гранях призми. Добудувати повну розгортку призми.

2.3.3 Піраміда - многогранник____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Побудувати профільну , ізометричну і діметріческую проекції прямої шестигранної піраміди і точок , розташованих на ребрах і гранях . Добудувати повну розгортку піраміди.

2.3.4 Циліндр - тіло обертання,___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Побудувати профільну і ізометричну проекції циліндра і точок , розташованих на поверхні. Добудувати повну розгортку циліндра .

2.3.4 Конус - тіло обертання,___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Побудувати профільну і ізометричну проекції конуса і точок , розташованих на поверхні . Добудувати повну розгортку конуса.

2.3.5 Побудувати натуральну величину перерізу, а також профільну і ізометричну проекції усіченої призми. Добудувати повну розгортку усіченої призми.

У перетині призми утворюється многокутник, кількості вершин якого визначається числом ребер призми, що перетинаються січною площиною.

2.3.5 Побудувати горизонтальну, профільну та ізометричну проекції і натуральну

величину перетину, а також повну розгортку правильної п'ятигранної усіченої піраміди.


Сейчас читают про: