double arrow

ВИНОС НА МІСЦЕВІСТЬ КУТОВОЇ ТОЧКИ ______ БУДІВЕЛЬНОЇ СІТКИ


 
 

Рис.5. Схема виносу кутової точки будівельної сітки

1. ПОБУДОВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗБИВНОГО КУТАβ1 ЧИ β2 (Лр №2, п. 2).

1.1. Установіть теодоліт у робоче положення на геодезичному пункті __________, зробіть відлік 0о00'00" наГК приКЛ та при закріпленій алідаді наведіть зорову трубу на ін-ший геодезичний пункт ________ і потім закріпіть горизонтальний лімб.

1.2. Поворотом алідади (на рис.5 показано вправо) відкладіть на горизонтальному лім-бі кутβ1 (чи β2)=_____________ з точністю, що відповідає точності застосованого тео-доліта (наприклад, для 2Т30Пt = 30")і в створі візирної осі на проектній відстані dср =__________ (табл. 3) зафіксуйте на місцевості кутову точку________(на рис.5 це т.С').

1.3. З метою виключення колімаційної похибки таку саму побудову виконайте при по-ложенніКП і зафіксуйте друге положення кутової точки________(на рис. 5 це т.С").

1.4. Зафіксуйте на місцевості середину відрізкаС'С"(на рис. 5 це точкаС ).

1.5. Для побудови кутаβ1 (β2)з підвищеною точністю, виміряйте знайдений в першому наближенні кут кількома прийомами і визначте його більш точне значенняβ’1 (β’2) =_______________.

1.6. Знайдіть різницюΔβ"=β1 - β1 ¢= ______________________=_______" між проектнимβ1 і вимірянимβ1 ¢значеннями кута.

1.7. Обчисліть лінійну поправку (редукцію) за формулою:

d = (dcр · ∆β") : ρ" =(_____________________) : 206265" =__________ м і відкладіть її від точкиС,залежно від знака (на рис. 5 мається на увазі знак "+"), у сто- рону т.С' абоС") і закрепіть точкуС0.


Сейчас читают про: