double arrow

Організація обчислень в Excel


В клітинках таблиці можуть зберігатися дані або формули.

Формула − це вираз, за яким виконуються обчислення в таблиці. Будь-яка Формула обов'язково повинна починатися зі знаку дорівнює «=». Для введення даних і формул використають рядок формул (рис. 6, 7).

 
 Рис. 6. Рядок формул

       
   
 
 


Рис. 7.Введення формули в рядку формул

В формулах Excel зазвичай використовують не числа або інші типи даних, а адреси клітинок, в яких вони записані. Наприклад, на рисунку 7 видно, що в клітинці А1 зберігається число 10, а в клітинці В1 − число 20.

Говорять, що А1 і В1 – це посилання на клітинки в формулі =А1+В1.

В клітинку С1 записана формула =А1+В1. Результат обчислення (число 30) виводиться в ту ж саму клітинку С1. Говорять, що аргументами виразу в Excel є посилання на клітинки (або діапазони), а будь-яка формулаповертаєрезультатобчислення.

При створенні формул використають математичні оператори (таблиця 1).

Таблиця 1


Сейчас читают про: