double arrow

Автозаповнення в Excel


Змістовий модуль 1. Використання табличного процесору для вирішення економічних задач

Лабораторна робота № 1. Використання функцій MS Excel в економічних розрахунках

Мета роботи: Навчитися представляти економічну інформацію в табличному вигляді, застосовувати відповідні формати для представлення різних даних, створювати формули для виконання економічних обчислень.

Професійні компетентності:

Здатність виконувати прості завдання у типових ситуаціях.

Здатність створювати, редагувати та форматувати документи складної структури.

Знання технології обробки даних у середовищі табличних процесорів, використання вбудованих операторів та функцій.

Мінімальний досвід:

Розуміння складу технічної та програмної бази сучасних інформаційних технологій (персональний комп’ютер, програмні засоби загального призначення, комп'ютерні мережі, офісна техніка).

Здатність аналізувати результати розв’язування економічних задач.

Ключові слова: формат даних, автоматичне заповнення діапазону,відносне посилання, абсолютне посилання, діапазон, аргумент формули.

Загальні відомості

MS Excel - це табличний процесор для швидкої й зручної обробки даних, представлених в табличному вигляді. В MS Excel можна проводити різні математичні розрахунки, будувати діаграми та графіки, виконувати статистичний аналіз даних та багато іншого.

Кожен файл MS Excel називається книгою і має розширення .xls для файлів, створених в Office 2003, або .xlsx для файлів, створених в Office 2010 (2007).

Основні елементи вікна Excel 2010 показані на рисунку 1.

Рис. 1. Основні елементи вікна робочого аркуша MS Excel

1 - ім'я (клітинки, діапазону, функції);

2 - рядок формул;

3 - номера рядків;

4 - заголовки стовпців;

5 - клітинки;

6 - діапазон клітинок;

7 - ярлики аркушів.

Книга MS Excel складається з робочих аркушів. Кожен аркуш книги – це таблиця, що має 256 стовпців й 65 536 рядків.

Кожна клітинка робочого аркуша має ім'я (або адресу). За замовчуванням ім'я клітинки складається із заголовка стовпця і номера рядка, наприклад: A1, B10, C25.

Виділення діапазонів

Користувач може виділити кілька клітинок одночасно. Кілька виділених клітинок називається діапазоном. Діапазон клітинок записують за допомогою символу «:» (він так і називається оператор діапазону). Наприклад, А1:C3 - це діапазон з 9 клітинок: А1, А2, А3, В1,В2, В3, C1, C2, C3. Щоб його виділити необхідно виконати послідовність таких дій.

1. Установити покажчик миші на клітинці А1 − на першій клітинці діапазону.

2. Натиснути ліву кнопку миші.

3. Тримаючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістити покажчик на клітинку C3 − на останню клітинку діапазону і відпустити кнопку миші.

Так можна виділити будь-який діапазон. Щоб одночасно виділити декілька суміжних або несуміжних діапазонів, потрібно натиснути клавішу <Ctrl> і одночасно виконати дії 1, 2, 3 (рис. 2).

Рис. 2. Виділення довільних діапазонів при натиснутій клавіші <Ctrl>

Автозаповнення в Excel

Часто при створенні таблиць в Excel виникає потреба заповнити стовпці або рядки рядами чисел, дат або проіндексованими елементам. Для цього зручно використати автоматичне заповнення клітинок за допомогою спеціального маркера автозаповнення(рис. 3).

Рис. 3. Маркер автозаповнення у виділенній клітинці

Приклад 1. Записати в діапазоні осередків А1:А10 цілі числа від 1, до 10.

Виконання.

1. Ввести в клітинку А1 число 1, в клітинку А2 − число 2.

2. Виділити обидві клітинки А1 й А2.

3. Установити покажчик миші на маркер автозаповнення (рис. 4).

Рис. 4. Автозаповнення діапазону клітинок числами

4. Натиснути праву кнопку миші, протягти покажчик до клітинки А10 і потім відпустити кнопку миші.

Приклад 2.Записати в діапазоні клітинок А1:Е1 дати від 1 січня до 5 січня поточного року.

Виконання.

1. Ввести в клітинку А1 дату в короткому форматі: 1.01

2.Встановити покажчик миші на маркер автозаповнення, натиснути ліву кнопку миші і протягти до клітинки Е1 (рис. 5).

Рис. 5. Автозаповнення діапазону клітинок датами

Аналогічно способу, описаному в прикладі 2, створюють списки з проіндексованих елементів, наприклад: Деталь1, Деталь2, Деталь3 і т.д.


Сейчас читают про: