double arrow

Перерізи, їх класифікація і позначення.


Перерізом називають зображення фігури, яке утворюється при умовному пересіченні деталі однією або кількома площинами.

У перерізі показують лише те, що є в січній площині. Частину деталі, розташовану за січною площиною, у перерізі не показують. Перерізи поділяються на винесені та накладені.

Винесений переріз — переріз, розташований на кресленику поза контуром виду предмета чи в розриві між частинами виду згідно з напрямом стрілок біля лінії перерізу. Їх обводять суцільною основною лінією і штрихують під кутом 45о до основного напису.

Перерізи називаються накладеними, якщо вони розміщені на самому зображенні предмета. Накладені перерізи обводять тонкою суцільною лінією і заштриховують під кутом 45градусів до основного напису креслення. Буквених позначень на накладених перерізах не проставляють, а лінію перетину проводять лише тоді, коли форма цих перерізів несиметрична


Сейчас читают про: