double arrow

Класифікація зображень.


В інженерній графіці зображення предметів виконуються за методом ортогонального проекціювання. Основні площини проекцій при цьому – шість граней куба. Зображення на кресленні поділяються на вигляди, розрізи і перерізи, означення яких відповідають ДСТУ 3321-96. Як додаткове зображення також використовують виносний елемент.

Вигляди, їх класифікація і позначення.

Виглядом називається зображення видимої спостерігачеві частини поверхні предмета.

Вигляд спереду є головним. Він повинен надавати найбільшу інформацію про форму і розміри предмета. Вигляди бувають основні місцеві і додаткові.

Основні вигляди не позначаються, якщо вони мають проекційні зв’язки з головним виглядом. Основний вигляд позначається (за допомогою великих літер кирилиці) лише у таких випадках:

а) він знаходиться на своєму місці;

б) не існує проекційного зв’язку з іншими виглядами;

в) вигляд розмежований з іншими виглядами іншими зображеннями;

г) зображений на іншому аркуші.

Додатковий вигляд отримують шляхом проекціювання на площину, не паралельну основним площинам проекцій..

Місцевий вигляд – це зображення обмеженої частини поверхні предмета. Він позначається за правилом позначення додаткового вигляду.


Сейчас читают про: