double arrow

Розміри, їх класифікація і загальні принципи нанесення.


Розміри бувають лінійними й кутовими. Лінійні визначають довжину предмета, його висоту, діаметр циліндричного елемента, радіус закруглення і таке інше. Кутові визначають кути між ребрами, ребром і гранню, двома гранями. На кресленнях вони вказуються числовими величинами і розмірними лініями, за правилами, викладеними у стандартах.

Для того щоб по кресленню можна було робити висновок про величину предмета, наносять розміри. Для цього проводять розмірні і виносні лінії.

Розмірна лінія показує, до якого елементу деталі належить розмірне число. Виносна лінія зв'язує розмірну лінію із зображенням деталі. Виносні лінії виходять за кінці стрілок на 3—5 мм.

Розмірну лінію проводять паралельно тому - відрізку, розмір якого позначають на відстані 7—10 мм від нього. Зверніть увагу на те, що стрілки, які обмежують розмірні лінії, впираються вістрям у виносні лінії; величина стрілок повинна бути однаковою для всіх розмірів на кресленні.

Уяву про величину предмета дають розмірні числа. Розміри на кресленнях проставляють у мм (фіг. 36, в). Причому розмірне число наносять над розмірною лінією якомога ближче до її середини. Розмірні числа на вертикальних лініях проставляють зліва від них.

Величину кутів виражають у градусах. Розмірні числа, які показують кількість градусів, мають з правого боку вгорі позначення °, наприклад 120°. Розмірні лінії для позначення величини кута проведені у вигляді дуги кола з центром у вершині кута.


Сейчас читают про: