double arrow

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ З ЗОШИТОМ

1

З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Слов’янський коледж транспортної інфраструктури

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

ЧАСТИНА І

для практичних занять і самостійної роботи

для студентів 2 курсу

спеціальності ____________________________________________

Студент_____________________

Група_______________________

Викладач____________________

Слов'янск 201___

ЗМІСТ

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ З ЗОШИТОМ………………………….…….4

І ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ

1.1 Шрифти креслярські. Написи на кресленнях.

Масштаби та нанесення розмірів. Лінії креслення………………..5

1.2 Геометричні побудови. Спряження……………………….……... 13

ІІ ТЕОРІЯ ЗОБРАЖЕНЬ

2.1 Метод проеціювання. Проекції точки, прямої, площини………19

2.2 Аксонометричні проекції………………………………………….24

2.3 Проекції геометричних тіл………………………………………..28

2.4 Комплексні креслення моделей…………………………………..35

2.5 Елементи технічного рисування………………………………….39

Перелік графічних робіт…………………………………………..40

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ З ЗОШИТОМ

Робочий зошит складений відповідно до навчального матеріалу, і забезпечує об'єм практикуму, встановлений робочою програмою дисципліни. Він призначене для проведення аудиторних практичних занять під керівництвом викладача і самостійної роботи студентів.

Основою таких занять є вирішення графічних завдань, які сприяють не тільки закріпленню теоретичного матеріалу, навчанню практичному застосуванню теорії, нарощуванню знань, умінь і навиків, але і розширюють кругозір студентів, учать логічному мисленню, розвивають просторові уявлення і просторове мислення, приводять їх в систему. В результаті здійснюється підготовка студентів до кваліфікованого самостійного виконання розрахунково-графічних робіт по накреслювальній геометрії та інженерній графіці.

Щоб ефективність навчального процесу була високою, до кожного практичного заняття студенти повинні пропрацювати лекційний матеріал, вивчити по цій же темі матеріал в підручниках [1], відповісти на контрольні питання. У пам'яті повинні бути зафіксовані теореми, визначення, правила, виводи, особливу увагу слід звернути на правильну термінологію.

Перш ніж приступити до рішення задачі, потрібно ретельно проаналізувати умову, тобто твердо засвоїти, що дане і що потрібно визначити. Після аналізу умови завдання, спираючись на теоретичні знання, отримані з лекцій і з літератури, що рекомендується, слід побудувати алгоритм рішення задачі спочатку для простору, а потім і для креслення. Лише після цього слідує приступати до графічного рішення задачі.

Вирішення графічних завдань студенти виконують в пропонованому робочому зошиті для практичних занять. Графічні побудови необхідно виконувати акуратно, за допомогою креслярських інструментів: олівців марки Т, МТ, М, косинці (рекомендується мати щонайменше два з кутами 45-45-90, 30-90-60), лекала (фігурні лінійки з криволінійними контурами), транспортира, готовальні, гумки. Побудови виконуються суцільними тонкими лініями. Виконання побудов без креслярських інструментів не допускається. Всі буквені і цифрові позначення слід виконувати креслярським шрифтом.

Робочий зошит частина І включає завдання з двох розділів:

Перший розділ «Геометричне креслення» - знайомство з основами геометричного креслення дозволяє розвивати окремі навики, необхідні при виконанні технічного креслення. В цей розділ входить засвоєння раціональних прийомів роботи креслярськими інструментами, а також вивчення стандартів по оформленню креслень.

Другий розділ «Теорія зображень» - теорія зображень дає знання в галузі прямокутного зображення розвиває просторове мислення i необхідні навики у побудуванні комплексних креслень та наглядних зображень.

Література:

1. Боголюбов С.К. Черчение. М., “Машиностроение”, 1989.

2. Федоренко В.А.; Шошин А.К. Справочник по машиностроительному черчению. Л.,1981.

3. Стандарти ЕСКД

1

Сейчас читают про: