double arrow

Україна, Дніпропетровська область, вул. Черкасова будинок № 4 кв.14


Загальні положення

1.1. Спортивно - патріотичну громадську організацію "Сопротівлєніє - КР" (надалі - "Громадська організація ") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян", законодавства про фізичну культуру і спорт та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.

Громадська організація є незалежною організацією спортивно - патріотичного спрямування, яка прагне сприяти розвитку і піднесенню спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення, у місті Кривий Ріг.

1.2. Громадська організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Кривого Рогу.
1.3. Громадська організація є юридичною особою. Громадська організація легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.

1.4. Громадська організація має власний бланк для листування.

1.5. Для здійснення цілей та завдань, визначених Статутом, відповідно до свого правового статусу, Громадська організація користується всіма правами, встановленими законодавством, а саме:
5.1.1 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
5.1.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;
5.1.3. створювати підприємства, установи та організації, що сприяють розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовно стану;
5.1.4.отримувати від органів державної влади та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
5.1.5. вносити пропозиції до органів державної влади та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовно стану;
5.1.6. поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі серед громадськості;
5.1.7. засновувати засоби масової інформації для популяризації спорту, здорового способу життя, морального та духовно відродження, своїх ідей та цілей;
5.1.8. користуватись іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду і вчиняти інші дії, не заборонені законом.

5.1.9.Збирати благочинні внески.

1.6.Регламентні документи Громадської організації: внутрішні акти Громадської організації нормативного характеру, які регламентують певні комплекси взаємопов’язаних питань окремих сфер та аспектів діяльності громадської організації та її членів, деталізують статутно-організаційні вимоги до її органів та членів, містять процедурні, дисциплінарні та інші загальні правила, які включаються до правової основи організації та діяльності організації.

1.7. Повна назва Громадської організації:

українською мовою - " Сопротівлєніє – Кривий Ріг "

російською мовою - "Сопротивление – Кривой Рог".
1.8. Скорочена назва Громадської організації:

українською мовою - " Сопротівлєніє - КР "

російською мовою - "Сопротивление - КР".

1.9. Реєстраційна адреса Громадської організації:

Україна, Дніпропетровська область, вул. Черкасова будинок № 4 кв.14

Громадська організація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.


Сейчас читают про: