double arrow

Мета та завдання громадської організації


2.1. Основною метою діяльності Громадської організації є забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення у місті Кривий Ріг, на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених в його розвитку.

2.2. Основним завданням Громадської організації є:
- постійне удосконалення та сприяння поширенню спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення;

- розроблення і забезпечення реалізації та впровадження програм розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану;

- сприяння ефективній діяльності членів Громадської організації з виконання статутних завдань;

- забезпечення організації та проведення змагань серед обласних та місцевих спортивних організацій та населення;

- сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами організації, по можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами організації та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану ;

- здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів організації або представників колективних членів;

- запобігання всім методам або практичним діям чи бездіяльності, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у спорті;

- захист інтересів членів організації у відносинах з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

- надання правової і соціальної допомоги членам організації;

- виявлення турботи про ветеранів ВВВ, допомога в організації та прийняття участі у святкуванні визначних дат та свят;

- отримання відповідних повноважень щодо організації турнірів на території міста Кривий Ріг;

- поширення інформації про спорт, здоровій спосіб життя на Криворіжжі (у т. ч. про діяльність Громадської організації) та обміну досвідом у цій сфері шляхом використання засобів масової інформації;

- проведення лекцій та семінарів про шкідливість вживання алкоголю, тютюну, наркотиків та іншого у школах та ВУЗах міста;

- матеріальна та фізична допомога дитячим будинкам та інтернатам;

- матеріальна допомога сім’ям у яких тяжко хворі діти;

- інформаційна допомога правоохоронним органам у здійсненні контролю та нагляду за дотриманням законності продажі спиртних та тютюнових виробів неповнолітнім;

- допомога комунальним службам міста у здійсненні прибирання території міста зокрема: парки відпочинку, сквери, припаркові зони, водоймища та інше.

- відновлення прав членів Громадської організації в разі їх порушення;
- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Громадської організації.

2.3. Діяльність Громадської організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом.

Принципи діяльності:

- вирішення питань, що стосуються спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення, на засадах демократичного управління;

- організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення в Україні в дусі миру, взаєморозуміння на основі дотримання статутних і регламентних норм;

- поширення єдиної політики розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення;

- дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів організації;

- розвиток системи пропаганди і популяризації спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану та розповсюдження об'єктивної інформації про діяльність організації;

- захист членів організації, повага їх інтересів та врегулювання спорів між ними;

- проведення курсів, семінарів, конференцій та інших науково-методичних і практичних заходів з питань розвитку спорту, здорового способу життя, морального та духовного стану серед населення;

- звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Громадської організації.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Громадська організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Громадська організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.


Сейчас читают про: