double arrow
Г2 Результати обстеження

У розділі надається детальний опис усіх виявлених дефектів, а також відхилень від проектної документації і чинних нормативних документів. Слід визначати імовірну причину дефектів і оцінювати їх вплив на експлуатаційні характеристики споруди. За необхідності виконуються розрахунки несної здатності елементів споруди з урахуванням впливу дефектів. Обов'язково слід прогнозувати подальший розвиток дефектів і оцінювати при цьому залишковий ресурс елементів. По всіх значних дефектах слід надавати пропозиції щодо методів їх усунення.

За наявності матеріалів обстеження минулих років слід проводити порівняння ступеня розвитку дефектів, на підставі чого робити аргументовані прогнози щодо динаміки зниження вантажопідйомності та довговічності споруди.

Розділ рекомендується поділяти на підрозділи відповідно до структури опису штучної споруди. У підрозділах акцентувати увагу на опис таких результатів обстеження.

 

 

Г2.1 По прогонових будовах

- у залізобетонних конструкціях виявлення тріщин із розкриттям, що перевищують
допустимі величини;

- у металевих конструкціях виявлення тріщин у зонах концентрації напруг;
- встановлення характеру тріщин (технологічні, силові, усадочні, від втомленості,

від корозії арматури тощо);

- порівняння величини розкриття тріщин із результатами обстежень минулих років;

- виявлення зон протікання води, характеристика бетону в цих зонах;

- у діафрагмових прогонових будовах стан зварних з'єднань;
- відшарування і руйнування захисного шару бетону;

- корозія робочої і конструктивної арматури (кількісна оцінка корозії);

- визначення класу (марки) бетону в стиснутих зонах;

 

- результати порівняння характеристик прогонових будов із даними обстежень минулих років;

- стан плити проїзної частини; оцінка втрати міцності бетону, оцінка карбонізації бетону, оцінка корозії арматури,

- фотоілюстрації дефектів.

Г2.2 По опорах

- виявлення тріщин (швів) із розкриттям, що перевищують допустимі величини;

- встановлення характеру тріщин (технологічні, силові, усадочні, від корозії арматури тощо);

- порівняння величини тріщин із результатами обстежень минулих років;

- відшарування і руйнування захисного шару бетону;

- корозія робочої і конструктивної арматури (кількісна оцінка корозії);

- визначення класу (марки) бетону;

- результати порівняння характеристик опор із даними обстежень минулих років,

- розмиви біля фундаментів руслових опор;

- деформація опор внаслідок розмивів основи (просідання, похилення, зміщення в плані);

- зміщення стоянів внаслідок деформації конусів насипу (ознаки: защемлення деформаційних швів, відривання шафової стінки, перекіс опорних частин);

- сліди руйнування внаслідок льодоходу і корчеходу;

- фотоілюстрації дефектів.


Сейчас читают про: