double arrow
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

11.1 При проектуванні мостів і труб на підроблюваних територіях слід керуватися ДБН В.1.1-5.

11.2 При виборі схеми та матеріалу моста при техніко-економічному обґрунтуванні перевагу слід віддавати прогоновим будовам з найменшою згинальною жорсткістю.

11.3 Рекомендується приймати розрізні або температурно-нерозрізні системи при довжині прогону до 30 м. При довжині прогону більше ніж 30 м можливе застосування нерозрізних прогонів при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

11.4 Опорні частини рекомендуються гумово-металеві (при невеликих очікуваних переміщеннях) або гумово-фторопластові та сферичні. Зрізані котки не допускаються.

11.5 При призначенні розмірів підфермеників, зазорів між прогоновими будовами і шафовими стінками слід враховувати запас на можливе зміщення опорних частин у майбутньому.

11.6 Деформаційні шви мають передбачати в перспективі ймовірність зближення та розходження прогонових будов. Рекомендуються сучасні гумово-металеві шви, з запасом на розтяг або стиск від очікуваних деформацій земної поверхні.

11.7 При проектуванні мостів на дорогах із розділовою смугою рекомендується проектувати окремі споруди під кожний напрямок руху на окремих фундаментах.

11.8 На кожній опорі слід влаштувати репери по обидві сторони прогонової будови для зручного нівелювання та можливості моніторингу.

11.9 При нерозрізних та температурно-нерозрізних прогонах нерухомі опорні частини слід, за можливості, розташовувати на середніх опорах. Підферменики та шафові стінки слід проектувати з урахуванням можливості ремонтного зміщення опорних частин у майбутньому.
ДОПОМІЖНІ ПРОЕКТИ

12.1 Проект моста, розроблений відповідно до даних Норм, за додатковим завданням на проектування може бути доповнено наступними розділами:

- проект заходів, пов'язаних із захистом від пожежі;

- проект захисту конструкцій від блукаючих струмів, проект заземлення елементів конструкцій;

- роект інформаційних щитів для забезпечення безпеки руху автомобілів;

- проект системи спостереження за автомобільним рухом;

- проект елементів судової сигналізації;

- проект системи боротьби з ожеледицею проїзної частини;

- проект пересувних пристроїв для огляду споруди;

- проект охорони мостів та потрібні для цього приміщення;

- проект декоративного освітлення.

Ці проекти, як правило, розроблюються спеціалізованими організаціями.


ДОДАТОК А

(обов'язковий)


Сейчас читают про: