double arrow
ГАБАРИТИ НАБЛИЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ І ВУЛИЦЯХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

B.1 Цей додаток встановлює габарити наближення конструкцій мостів – граничні поперечні контури (в площині перпендикулярній до осі проїзду), в середину яких не повинні заходити будь-які елементи споруди або розташоване на ній устаткування.

B.2 Схеми габаритів наближення на автодорожніх та міських мостах (за відсутності руху рейкового транспорту) наведені в таблиці В.1

Таблиця В.1

 

Габарити наближення конструкцій на мостах з автомобільним рухом
Мостове полотно під зустрічні напрямки руху без розділової смуги
Мостове полотно під зустрічні напрямки руху, не розділені огоро-жею безпеки, напрямки руху при розділовій смузі ≤ 2м
Мостове полотно під зустрічні напрямки руху при розділовій смузі ≥ 3 м

Кінець таблиці В.1

Габарити наближення конструкцій на мостах з автомобільним рухом  
Мостове полотно під зустрічні напрямки руху при розділовій смузі ≥ 4 м
Два мостових полотна під кожний напрямок руху при розді-ловій смузі ≥ 5 м  

На схемах позначено:

b – ширина смуги проїзду, м;

n – кількість смуг проїзду, шт.;

sr та sl – ширина смуг безпеки правої та лівої по напрямку руху відповідно;

С – ширина розділової смуги (включає ширину прилеглих смуг безпеки);

Г – відстань поперек моста між огорожами безпеки або бордюрами; на мостовому полотні одного напрямку включає в себе смуги проїзду + смуги безпеки; на мостовому полотні (не розділеному огорожею) під зустрічні напрямки включає в себе смуги проїзду + смуги безпеки + розділювальну смугу;
Т – ширина тротуару у просвіті (відповідно до 5.2);

Н – висотний габарит (відстань між поверхнею проїзду і до верхньої лінії окреслення габариту) слід приймати не менше ніж 5,5 м;

h – висота огорожі; для металевої огорожі бар'єрного типу приймається відповідно до ДСТУ Б В.2.3-12; для огорожі дорожнього парапетного типу відповідно до ДСТУ Б В.2.3-10;

g = 0,8 м, мінімальна відстань від крайки бар'єрної огорожі до краю плити моста або до перешкоди (стовпа освітлення, грані опори, габариту наближення трамваю тощо). При визначенні g слід враховувати величину поперечного прогину бар'єрної огорожі.

Параметри габаритів мостів на автомобільних дорогах загального користування та мостів на вулицях у населених пунктах надані в таблицях В.2 та В.3 відповідно.

Таблиця В.2

Мости на автомобільних дорогах загального користування
Категорія дороги (відповідно до ДБН В.2.3-4) Кількість смуг руху в обох напрямках n, шт. Кількість проїзних частин, шт. Ширина смуги руху b, м Ширина проїзних частин n × b, м Ширина смуг безпеки, м Відстань між огорожами безпеки Г, м
правої sr лівої sl
Іа 3,75 15,00 2,0 1,0 18,00
11,25 14,25
7,50 10,50
3,75 11,25 2,0 1,0 14,25
7,50 10,50
II 3,75 7,50 2,0 1,0 10,50
III 3,50 7,00 1,5 1,0 9,50
IV 3,50 7,00 1,0 1,0 9,50
V 4,50 4,50 0,5 0,5 5,50

 
Таблиця В.3

Мости на вулицях у населених пунктах
Категорія дороги (відповідно до ДБН В.2.3-4:2007) Кількість смуг руху в обох напрямках n, шт Кількість проїзних частин, шт Ширина смуги руху b, м Ширина проїзних частин n×b, м Ширина смуг безпеки, м Ширина розділової смуги С, м
правої sr лівої sl
Магістральні вулиці загальноміського значен-ня безперервного руху 3,75 15,00 2,0 1,0 4,0
11,25
7,50
Магістральні вулиці загальноміського значеня регульованого руху 3,75 11,25 2,0 1,0 3,0
7,50 2,0
Магістральні вулиці районного значення регульованого руху 3,75 11,25 1,0 1,0 2,0
7,50 2,0
7,50
Вулиці місцевого значення, проїзди в населених пунктах 3,50 7,00 1,0 1,0
Примітка 1. Ширину смуг безпеки допускається збільшувати в залежності від умов безпеки та розрахункової швидкості руху. Примітка 2. Збільшення ширини проїзної частини (відповідно до таблиці 5.4 ДБН В.2. 3-4) допускається виконувати не тільки на горизонтальних кривих, але і на прилеглих прямих ділянках завдовжки до 150 м для спрощення конструкції прогонової будови. Допускається виконувати розширення ширини проїзної частини за рахунок зменшення смуг безпеки, але не більше ніж на 1 м. Примітка 3. При ширині розділової смуги на підходах до моста більше 4 м слід розглянути можливість проектувати мости як окремі споруди під зустрічні напрямки руху. При меншій ширині розділову смугу допускається влаштовувати на мосту. Примітка 4. Розділення зустрічних напрямків руху огорожами безпеки на мостах І та II категорії, а також на магістральних вулицях загальноміського значення є обов'язковим.

В.3 Схеми габаритів наближення на автодорожніх та міських мостах за наявності руху трамваїв наведено в таблиці В.4

В.4 Габарити наближення на мостах за наявності руху рейкового транспорту визначаються за відповідними нормативними документами:

- до залізниці – згідно з ГОСТ 9238;

- до метрополітену – згідно з ГОСТ 23961;

- до трамвайних колій – згідно з ДБН В.2.3-18.

Таблиця В.4

Габарити наближення конструкцій на мостах з трамвайним рухом
Трамвайні колії розміщені по осі моста: а) на спільному мостовому полотні; b) на відокремле­ному мостовому полотні
Трамвайні колії на спільному мостовому полотні зміщені до одного боку моста
Трамвайні колії на відокремленому полотні зміщені до одного боку моста
Примітка 1. Габарити наближення звичайних трамваїв надані на прямих у плані ділянках руху. Збільшення габаритів на горизонтальних кривих надане в ДБН В.2.3-18. Примітка 2. Значення в дужках приймається при встановленні в проміжку між осями колій стовпів контактної мережі. Примітка 3. Відстань від осі колії до зовнішнього боку приймається 1,6 м, коли висота зовнішньої перешкоди менша за 0,7 м. Інакше відстань приймається 2,3 м. Примітка 4. При визначенні габаритів наближення швидкісних трамваїв слід керуватися ДБН В.2.3-18 та ГОСТ 23961.

 


ДОДАТОК Г

(довідковий)


Сейчас читают про: