Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Хлормісткі вуглеводні і їх екотоксикокінетика та екотоксикодинаміка.
З-за порівняно низьких температур кипіння (40 - 87 °С) і значно вищою, ніж у поліциклічних ароматичних вуглеводнів, розчинності у воді (близько 1 г/л при 25 °С) хлормісткі вуглеводні (хлоралкани і хлоралкени) широко розповсюдилися в навколишньому середовищі. Особливо леткі сполуки можуть проникати навіть через бетонні стінки каналізаційних систем, потрапляючи, таким чином, в ґрунтові води. Оскільки у хлоралканів і хлоралкенів сильніше виражений ліпофильний, ніж гідрофільний, характер, вони накопичуються в жирових відкладеннях організму. Це зумовлює їх накопичення в окремих ланках трофічного ланцюга.

ХМВ поділяють на дві групи за дієб на печінку людини:

- сполуки, що характеризуються сильною дією на печінку, — тетрахлоретан, 1,1,2-трихлорметан, 1,2-дихлорэтан;

- сполуки, що надають менш сильну дію на печінку, — трихлоретилен, дихлорметан.

З групи сильнодіючих на печінку хлорованих вуглеводнів слід виділити тетрахлоретан, який використовується, головним чином, для синтезу фторхлорвуглеводнів, також його застосовують, як розчинник жирів. Припускають, що від 5 до 10% всього вироблюваного тетрахлорметану потрапляє в навколишнє середовище.

Для хлорованих розчинників в Германії і Швейцарії прийнятий неофіційний норматив (ТГК – технічна гранична концентрація). Для питної води ТГК дорівнює 25 мкг/л, в той же час норматив ВОЗ складає 3 мкг/л. Для країн Європейського співтовариства ГПК складає 1 мкг/л, а гранична концентрація у повітрі – 65 мкг/м3.

До хлорованих вуглеводнів, що володіють деякою отруйливою дією на печінку, відноситься трихлоретилен. Близько 90 - 100% всього вироблюваного трихлоретилену потрапляє у повітря, решта – у тверді відходи і стічні води.

!Токсична дія на людину трихлоретилену обумовлена його метаболічними перетвореннями. Під дією монооксигенази трихлоретилен перетворюється на токсичну сполуку – трихлорацетальальдегід, який реагує з ДНК і створює промутагенні речовини. При систематичній дії подібних хлорвуглеводнів можуть спостерігатися пошкодження центральної нервової системи.

Гранично допустимі концентрації хлорвуглеводнів (тільки розчинників) приймаються для всієї суми речовин цієї групи.

Деякі хлормісткі вуглеводи знаходять застосування як пестициди, наприклад ДДТ і ліндан.

Дата добавления: 2017-12-14; просмотров: 353; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 10432 - | 7295 - или читать все...

 

18.204.227.250 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.001 сек.