double arrow

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


1. У чому полягає основне призначення центральних банків?

2. Яка роль центральних банків у процесі державного регулювання економіки?

3. Які функції Центрального банку ви знаєте?

4. У чому полягає суть грошово-кредитної політики?

5. Які вам відомі типи грошово-кредитної політики?

6. Назвіть особливості селективної грошово-кредитної політики?

7. З якими видами цінних паперів проводять операції на відкритому ринку?

8. У чому суть політики обов`язкових резервів?

9. Що собою являють обов`язкові резерви та яке їх призначення?

10. Що таке рефінансування та які його цілі?

11. Назвіть основні методи грошово-кредитної політики?

12. Охарактеризуйте роль та значення НБУ у вітчизняній економіці?

13. Назвіть основні функції НБУ?

14. Опишіть організаційну структуру НБУ?

15. Охарактеризуйте центральний апарат НБУ та його функціональні органи.

 

 

ТЕМА №10. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ.

План

1. Суть і призначення комерційних банків на сучасному етапі суспільного розвитку. Функції комерційних банків.

2. Класифікація комерційних банків.

3. Банківські ресурси та особливості їх формування.

4. Активні операції комерційних банків.

5. Комісійно - посередницькі операції комерційних банків.

Рекомендована література:1,7,9,12,16,17,18,19,20,23,28,30,31,32,33,39,40,43 Міні–лексикон: комерційні банки, пасивні операції, банківські ресурси, власний капітал, статутний фонд, резервний фонд, нерозподілений прибуток, залучені кошти, депозит, строкові депозити, активні операції, кредитні операції, інвестиційні операції, фондові операції, інвестиційна політика, операції „депо”, комісійно посередницькі операції, розрахункові операції, інкасові операції, акредитивні операції, переказні операції, касові операції, валютні операції, операції „спот”, операції ”форвард”, операції „своп”, трастові (довірчі) операції.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7