double arrow

БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ


За ринкових умов діяльність комерційних банків є різноманітною. У ході проведення пасивних операцій комерційні банки формують ресурси, необхідні для проведення активних та комісійно – посередницьких операцій.

Пасивні операції – це операції, пов’язані з формуванням банківських ресурсів.

У ході проведення пасивних операцій комерційні банки формують ресурси, необхідні для проведення активних та комісійно посередницьких операцій.

Банківські ресурси – це сукупність коштів, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.

98.

 

У банківському балансі власний капітал обліковується у різних фондах банку.

 

Статутний фонд – формується за рахунок пайових внесків власників банку (якщо це приватне підприємство), або за рахунок мобілізації коштів від випуску й розміщення акцій (якщо не акціонерне підприємство).

 

99.

Нерозподілений прибуток – це частина прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати податків, виплати дивідендів акціонерам та відрахувань до резервного фонду.

 

 

 

Власний банківський капітал має важливе значення для забезпечення надійності банку та ефективності його роботи. Водночас власні кошти, як правило, не бувають більшими за 10% обсягу ресурсів комерційних банків, що пояснюється специфікою їхньої діяльності та посередницькою роллю на фінансових ринках.

100.

 

Головним джерелом ресурсів комерційних банків є залучені кошти, основну частину яких становлять депозити.

Депозити – кошти, передані на зберігання у фінансово – кредитну установу з відповідним режимом їх використання, що регулюється банківським законодавством.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: