double arrow

КОМІСІЙНО ПОСЕРЕДНИЦЬКІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ.


       
   
 
 


 

103.

Розрахункові операції– здійснення за дорученням клієнтів внутрішніх та міжнародних безготівкових розрахунків.

 

Касові операції полягають у прийманні банками від своїх клієнтів готівки і зараховані суми на різні види рахунків, видачі готівки на вимогу клієнтів, забезпечені надійного збереження довірених банку коштів.

Валютні операції -це вид банківської діяльності, пов’язаний з обміном однієї валюти на іншу, що передбачає купівлю і продаж іноземної за національну або за інші валюти. Такий обмін може здійснюватись банком за допомогою операцій „стоп”, „форвард”, та комбінування цих операцій „своп”.

Операції „спот” –купівля однієї валюти за іншу на ринкових умовах з поставкою валюти не пізніше, ніж за 2 робочі дні після укладання угоди. Операції „спот” застосовуються здебільшого для негативного отримання іноземної валюти, а також для швидкого „переливання” капіталів.

Операції ”форвард” –передбачають поставку для обміну певної суми валюти на визначену дати в майбутньому (понад 2 робочі дні) за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди до настання строку обігу (як привило через 1-6 місяців) розрахунки не проводяться. Метою операцій „форвард”, крім отримання валюти для комерційних, є страхування капіталовкладень за кордоном.

Операція „своп” –являють собою комбінацію купівлі або продажу валюти на умовах „спот” із одночасним укладенням зворотної угоди на умовах форвард. Ці операції є зручними для банку оскільки тимчасово забезпечують необхідною валютою без ризику, пов’язаного зі зміною курсу. Операції „своп” здійснюються з метою придбання банком необхідної валюти для забезпечення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків.

104.

Трастові (довірчі) операції –це операції комерційних банків, пов’язані з управлінням майном і використання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнта на правах цього довіреної особи. На підставі укладеного між банком та клієнтом договору (або заповітом) банк набуває відповідних прав і стає розпорядником майна, включаючи залишки коштів на банківських рахунках.

 

 

Гарантійні операції полягають у поручництві комерційного банку виконати грошові зобов’язання свого клієнта, якщо він буде неспроможним це зробити.

Консультаційні послуги полягаютьу надані банками своїм клієнтам консультацій,інформації, рекомендації з різноманітних питань.

105.

Питання для самоконтролю

1. У чому суть та призначення комерційних банків?

2. Наведіть класифікацію комерційних банків.

3. Наведіть основні функції комерційних банків.

4. Які ви знаєте ознаки комерційного банку?

5. Назвіть функції власного капіталу банку.

6. Охарактеризуйте структуру власного капіталу.

7. Що таке банківські ресурси?

8. Назвіть базові операції комерційного банку.

9. У чому призначення резервного фонду?

10. Дайте визначення статутному фонду.

11. Що таке нерозподілений прибуток?

12. Які існують види депозитів?

13. Назвіть структуру залучених коштів.

14. Які види діяльності забороняються комерційним банкам?

15. Дайте визначення розрахунковим операціям.

16. Які операції належать до комісійно – посередницьких?

17. Яка існує структура валютних операцій?

 


Сейчас читают про: