double arrow

Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

1

ЛЕКЦІЯ № 7 (4 год)

Тема: Організація перевезення туристів водним транспортом

План

7.1. Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в обслуго -вуванні туристів.

7.2. Матеріально-технічна база водного транспорту. Класифікація туристичних водних засобів перевезення.

7.3. Організація туристичних подорожей водним транспортом.

7.4. Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів

Основні терміни які необхідно засвоїти: водний транспорт, лінії каботажного плавання, транспортний флот, круїзні судна, пороми, яхта, високошвидкісні судна, регулярні пасажирські лінії, регулярні паромні лінії, класичні круїзи, спеціалізовані круїзи, комбіновані круїзи, «перервані»круїзи, автокруїзи, внутрішні круїзи, зовнішні круїзи, фрахт, тайм-чартер ,бербоут-чартер.

Література: 1. Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: Навчальний посібник / О.В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. ст . 101-133

2. Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. Навчальний посібник / В.Г. Герасименко, А.В. Замкова. – Харків: Бурун Книга, 2011. ст. 60-75

Питання для самоперевірки

1. В чому полягають переваги водного транспорту над іншими видами транспорту?

2. Які є недоліки водних подорожей?

3. Які складові формують матеріально-технічну базу пасажирського водного транспорту?

4. За якими ознаками поділяється флот водного транспорту?

5. Які існують види пасажирських сполучень водного транспорту?

6. Які Вам відомі основні види круїзів?

7. Що являє собою європейська система організації круїзів?

8. Що є характерним для американської системи організації круїзів.

9. Які права й обов’язки встановлені для судновласника при фрахтуванні судна туроператором?

10. Які права й обов’язки має фрахтувальник судна при його оренді?

 

Д/З

Завдання 1. Зробіть аналіз пропозицій українських туристичних фірм щодо організації морських і річкових круїзів. Пропозиції яких круїзних компаній представлені на українському ринку?

Завдання 2.Наведіть програму морського або річкового круїзу, що пропо - нуються на українському туристичному ринку (на вибір).

Завдання 3.Складіть блок-схему взаємодії туроператора і судновласника при фрахтуванні судна.

Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Водний транспорт морський і річковий — є видом масового транспорту, який здатний до перевезень великої кількості пасажирів. Розвиток водного транспорту можливий при наявності відповідних водних басейнів - океанів, морів, рік, озер. Середовище, в якому здійснюється рух водних транспортних засобів, в основному і зумовлює ті техніко-економічні і експлуатаційні особливості, якими водний транспорт відрізняється від інших видів транспорту. Відзначимо в першу чергу переваги водного транспорту перед всіма іншими. До них можна віднести такі:
1. Можливість здійснення масових пасажирських перевезень при високому рівні комфортності і повному комплексі життєзабезпечення.

Розмір водних транспортних засобів дозволяє надавати великий простір для обслуговування пасажирів і споживання ними значної кількості різноманітних додаткових послуг на борту судна Серед них особливе значення мають: перевезення багажу великих габаритів; організація і пропонування розваг, харчування, ночівлі, торгівля й багато інших послуг.

2. Висока пропускна здатність. У порівнянні з іншими видами пасажирського транспорту, водний має добрі позиції по цьому показнику, особливо при експлуатації у таких великих водних басейнах як океани і моря.

3. Відносно невеликі за обсягом капітальні вкладення у будівництво водних шляхів і інженерних споруд. По даній позиції водний транспорт є лідером у порівнянні із залізничним і автомобільним видами транспорту. Це пояснюється тим, що рух плавальних засобів здійснюється у природному водному середовищі. Будівництво навіть штучних каналів у певних випадках коштує дешевше будівництва і підтримки в експлуатації залізниці або автобана, оскільки канали використовуються не тільки у транспортних цілях, але і в енергетичних, іригаційних, водопостачальних та інших. Відповідно вкладені кошти розподіляються пропорційно між користувачами.4. Можливість перевезення одночасно інших видів пасажирських транспортних засобів. Ця перевага сприяє подоланню одного з основних недоліків сухопутних видів транспорту - їх нездатність забезпечувати доступність у території і райони, які відділенні водними перешкодами.

5. Багатофункціональність при використовуванні для потреб туризму. Сучасні пасажирські і спеціалізовані туристичні плавальні засоби характеризуються великою різноманітністю за видом, потужністю, конструкцією, палубним обладнанням. Це дозволяє використовувати їх у широкому діапазоні — від можливості організації різних видів круїзів з участю великої кількості людей до індивідуальних подорожей з конкретними спеціальними цілями.

В несезонний туристичний період плавальні засоби можуть бути використані і в стаціонарному режимі на суші як засоби розміщення, харчування або розваг для туристів.

Поряд з відзначеними перевагами пасажирський водний транспорт має і певні недоліки. До них можна віднести такі:

1. Низька швидкість засобів перевезення. Цей недолік пов’язаний з подоланням опору водного середовища. У свою чергу воно потребує значної потужності двигунів засобів перевезення і, відповідно, підвищених витрат пального. Саме цим пояснюються високі експлуатаційні витрати сучасних швидкісних суден.

2. Сезонність в експлуатації водних засобів транспорту, особливо річкових. Пасажирський водний транспорт є досить чутливим до змін у атмосферних умовах, кліматі. Особливо це відчувається при експлуатації водного транспорту в малих водних басейнах — ріках та озерах, а також у помірних і північних географічних широтах.

3. Висока питома вага витрат на початкові і завершальні операції. Обслуговування суден в портах є винятково трудомістким процесом. Ця обставина обумовлює подорожчання перевезень на близькі та середні відстані, що є особливо характерним для водних транспортних засобів великої потужності.

До уразливих місць пасажирських перевезень водним транспортом можна також віднести синдром «замкнутого простору» і схильність деяких пасажирів до «морської хвороби».

Зазначені переваги і недоліки пасажирського водного транспорту визначають можливості його ефективної експлуатації переважно на великих відстанях. При цьому фахівці відзначають поступову втрату водним транспортом типово транспортних функцій. Сьогодні споживачами його послуг є переважно особи, які подорожують з туристичними цілями — для розваг, атракцій, «колекціонування» вражень і таке інше. На сучасному етапі розвитку пасажирський водний транспорт все більше утверджує себе як спеціалізована ланка в системі туристичного обслуговування. Він приваблює людей, головним чином, комфортом а також на тих напрямках подорожування, де використання інших транспортних засобів є дорожчим або пов’язано з будь-якими незручностями.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: