double arrow

Організаційна структура диспетчерської служби


 

Організаційна структура диспетчерської служби встановлюється з місцевими умовами, що враховують розвиток транспортної мережі і маршрутної системи міста, кількість видів пасажирського транспорту в місті, добовий випуск рухомого складу і об'єм перевезень по видах транспорту. Структура диспетчерської служби повинна забезпечувати зміцнення єдиноначальності, оперативність, чіткість і ініціативу в роботі всіх ланок, строге розмежування прав і службових обов'язків диспетчерського апарату. Штат диспетчерської служби залежить від розвитку засобів зв'язку і об'єму інформації (числа контрольних пунктів на маршруті і частоти руху автобусів), що поступає, а також від вживаних методів оперативної обробки і аналізу інформації, що поступає. Розглянемо організаційну структуру диспетчерської служби стосовно центральної диспетчерської станції і до центрального диспетчерського пункту. ЦДС очолюють начальник і його заступник по автобусному відділенню. Безпосереднє управління рухом здійснює старший змінний диспетчер, який спільно з групою маршрутних диспетчерів своєї зміни відповідає за стан і якість перевезення пасажирів, регулярність руху автобусів і ефективність їх використання на всіх маршрутах міста. У безпосередньому підпорядкуванні старшого змінного диспетчера знаходяться маршрутні диспетчери, які здійснюють контроль за регулярністю руху автобусів і якістю обслуговування пасажирів на закріплених автобусних маршрутах. Маршрутні диспетчери забезпечують оперативне регулювання і відновлення порушеного руху при відхиленнях від встановленого в маршрутних розкладах режиму руху. Відповідно до прийнятих нормативів один маршрутний диспетчер управляє рухом автобусів на п'яти маршрутах за наявності на цих маршрутах до 60 автобусів із загальним об’ємом інформації, що поступає, в часи пік, що включає до 80 відміток в час. Старшому змінному диспетчеру ЦДС оперативно підпорядковані диспетчери підприємств по випуску автобусів, чергові слюсарі автомобілів технічної допомоги, а також роз'їзні лінійні диспетчери. Маршрутному диспетчеру оперативно підпорядковані всі водії автобусів протягом всього часу їх знаходження на лінії. У складі ЦДС є також технологічна група, розробляючи систему і методи оперативного регулювання руху автобусів по маршрутах стосовно місцевих умов, і група аналізу виконаного руху, що здійснює узагальнення і аналіз діяльності всього диспетчерського апарату. Організаційно ЦДС входить до складу пасажирської експлуатаційної служби транспортного управління (управління пасажирського автомобільного транспорту).Структура центрального диспетчерського пункту, організовуваного в містах області у складі відділу експлуатації автобусних підприємств (на першому етапі).ЦДП очолюється начальником, який є заступником начальника відділу експлуатації автотранспортного підприємства. Старший змінний диспетчер і його помічники (маршрутні диспетчери) здійснюють оперативний контроль і регулювання руху автобусів на маршрутах. За наявності на маршрутах більше 100 автобусів в місті вводиться чергування лінійних роз'їзних диспетчерів на автомобілях, оснащених радіотелефонним зв'язком.


 


Сейчас читают про: