double arrow

Організація праці водіїв


Праця водія є однієїю із напружених сфер діяльності людини, тому що пов’язана з великою нервово- емоційною напругою і потребує постійної уваги. Тому необхідно так організувати працю водія, щоб створити йому зручні умови та можливість зниження психо–фізіологічного навантаження.

Раціоналізація праці водія включає розробку режиму праці і відпочинку, складання графіків роботи водіїв та графіків роботи автотранспортних засобів. Ці питання регулюються „Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів“, затвердженого наказом Міністра транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 за №340.

Згідно цього положення водій під час роботи повинен виконувати свої

обов’язки відповідно до умов трудового договору (контракту), правил

внутрішнього трудового розпорядку та графіка роботи.

Нормальна тривалість робочого часу водіїв не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Для водіїв, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, тривалість щоденної зміни не може перевищувати 8 год., а при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем – 7 годин.

Якщо для водіїв за умовами роботи не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, як правило, за місяць. Тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин.

При підсумованому обліку робочого часу водія нормальна тривалість щоденної роботи (зміни) може бути встановлена не більше 10 год., а якщо водію (екіпажу) необхідно дати змогу доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) може бути збільшена до 12 год., в тому разі, коли час безпосереднього керування автотранспортним засобом протягом робочого дня не перевищує 9 годин (48 годин на тиждень).
Якщо на міжміських перевезеннях тривалість робочого часу водія перевищує 12 годин, то в рейс направляються два водія.

Перерва для відпочинку та харчування водіям надається тривалістю не менше 45 хвилин і не більше 2 годин, як правило, не пізніше ніж через 4 години після початку роботи. Ця перерва не включається в робочий час водія.

Складаючи графік роботи водіїв, необхідно виходити з нормативної тривалості зміни водія та часу відпочинку, згідно вищевказаного Положення. В графіках зазначається дні роботи та дні щотижневого та додаткового між змінного відпочинку, час початку, закінчення та тривалість щоденної роботи, час перерв для відпочинку і харчування. Графік роботи водіїв складається в виді таблиці.Орієнтовні графіки змінності водіїв наведені в додатках 1-3 “Положення про робочий час і час відпочинку водіїв”.

Час початку і закінчення зміни водія визначається з урахуванням установленого підготовчо-заключного часу, часу виїзду на маршрут і повернення автотранспортного засобу, час проведення передрейсового і після рейсового медичних оглядів.

Таблиця 17- Графік змінності водіїв колісних транспортних засобів

 

Робочі зміни Початок робочої зміни (год., хв.) Кінець робочої зміни (год., хв.)
I    
II    
III    

 

Таблиця 18 - Форма організації праці водіїв.

  Ви пуск Час, год. хв. Пере- зміна, год. хв.   Час, год.   Форма організації праці водіїв   Закріплення водіїв за автобусом
  Виїзд   Повернення 1 зміна 2 зміна
На мар шруті У наряді На маршруті У наряді
                 
                 
                 
                 
                 

 

Т м =

Т м =

Т м =

Т н =

Т н =

Т н =

 

Таблиця 19-Графік роботи водіїв на маршруті

 

Водії (Прізвище, ініціали) Числа місяця
Перший                              
Другий                              

 

УПРАВЛІННЯ РУХОМ АВТОБУСІВ

 


Сейчас читают про: