double arrow
Форми організації праці.

 

За характером роботи і виробничим принципом і виробничим принципом ремонтно-обслуговуючі робітники об’єднуються у групи, з яких складаються бригади.

На АТП організовуються спеціалізовані (за видами ТО і ремонту автомобілів, з ТО і ремонту окремих систем і агрегатів) та комплексні бригади.

Спеціалізовані бригади формуються із робітників різних професій і кваліфікацій. Кожен робітник виконує певні операції. Робітники можуть спеціалізуватися за видами дій (ТО, ПР), за групами робіт (контрольно-діагностичні, кріпильні, заправні тощо), за окремими агрегатами та механізмами. Продуктивність праці робітників спеціфлізованих бригад значно вища від комплексних. Однак робота бригад спеціалізованих за видами дій має багато недоліків. За такої організації праці немає персональної відповідальності робітників за технічний стан і надійну роботу автомобілів на лінії, важко проаналізувати причини відмов і несправностей автомобілів і виявити винуватців браку.

Робітники, спеціалізовані за окремими групами робіт, за агрегатами автомобіля й об’єднанні в одну бригаду, мають вищу продуктивність праці. За такої організації від якості робот бригад вирішальною мірою залежить затрати і простої автомобілів через ремонт. Роботу цих бригад можна оцінювати за затратами і простоями авто, тобто за кінцевими результатами праці. За такої організації і стимулювання праці колектив заінтересований у підвищенні якості ТО і ремонту.
Комплексні бригади організовують із робітників-універсалів високої кваліфікації, оскільки їм доводиться виконувати різноманітні і складні роботи. За такої форми організації, робітники виконують будь-які роботи з ТО і ремонту автомобілів на універсальних тупикових постах. Ремонт агрегатів і ЩО виконує одна бригада. Праця таких бригад малопродуктивна через неможливість широкої механізації робіт. Зберігається знеосібка у відповідальності за якість ТО і ремонту в межах комплексної бригади, розпорошуються матеріальні засоби АТП між бригадами, що знижує ефективність використання матеріально-технічної бази й ускладнює оперативне управління виробництвом, ускладнює застосування потокового методу ТО автомобілів.

 

 


Сейчас читают про: