double arrow

Час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі?

2

1. Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами

2'. Вартість доходу, оозрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт

3. Вартість доходу, розрахована за собівартістю

4. Вартість доходу, розрахована за собівартістю та помножена на коефіцієнт

73. Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується з суми\ що перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати?

1. 15%

2.17%

3. 5%

4. 10%

74,3а яких умов платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову соціальну пільгу?

1. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

2. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до 10 грн

3. Якщо дохід не перевищує суми 10-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

4. Якщо дохід не перевищує суми 15-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

75. В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга?

1. 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

2. 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

3. 200% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року
4. 100%) розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

76. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років?

1. 120%о суми загальної пільги - у розрахунку на кожну таку дитину

2. 100%о суми загальної пільги - у розрахунку на кожну таку дитину

3. 150%о суми загальної пільги - у розрахунку на кожну таку дитину

4. 200%о суми загальної пільги - у розрахунку на кожну таку дитину

77. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником?

1. 150%о суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

2. 120%) суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років3. 200% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

4. 100% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років


       
   
Розмір Єдиного соціального внеску для страхувальників встановлю-
 
ється
 


1. Залежно від розміру оподатковуваного доходу

2. Залежно від кількості працюючих


 
 
ДЛМдповідно до розміру підприємства 4: рідповідно до класів професійного ризику виробництва


79. Вкажіть строки сплати податку на доходи фізичних осіб:

1. Сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу

2. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу


3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку

4. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу

80. Що є об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком?

1. Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду

2. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь та земель водного фонду

3. Дохід сільськогосподарських підприємств

4. Прибуток

81. Який порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Щороку до 1 лютого поточного року

2. Поквартально протягом 30 календарних днів у розмірі квартальної суми

3. Щомісяця протягом ЗО календарних днів у розмірі третини квартальної

суми

4. Щомісяця рівними частинами

82. Які встановлені строки подачі декларації з фіксованого сільсько­господарського податку?

1. Щомісяця

2. Поквартально

3. По закінченні року

4. На початку року станом на 1 січня до 20 лютого

83. В якому документі продавець реєструє виписані податкові накладні?

1. Реєстрі отриманих податкових накладних

(2. ’Реєстрі виданих податкових накладних

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками

4. Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт, послуг, виробничих запасів

84. Вкажіть, платниками яких податків є платники фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Податку на прибуток підприємств

2. Земельного податку

3.Збору за спеціальне використання води

 

 

4.Збору за першу реєстрацію транспортного засобу

85. Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів для колісних транспортних засобів?

1. За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах

2. За потужністю двигуна в кВт

3. За довжиною корпусу судна в сантиметрах

4. За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; за потужністю двигуна в кВт

86. Як визначити суму збору за першу реєстрацію транспортних засобів?

1. Як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта

2. Як добуток відповідної бази оподаткування та ставки збору

3. Як добуток відповідної бази оподаткування та відповідного коефіцієнта

4. Як добуток вартості транспортного засобу, ставки збору та відповідного коефіцієнта

87. Базовим податковим (звітним/ періодом для плати за землю є:

1.Квартал

2. Календарний рік

3. Місяць

4. Квартал і місяць

88. Які встановлені строки подачі декларації для платників плати за землю (крім фізичних осіб)?

1. До ] квітня поточного року

2. До 1 січня поточного року

3. До 20 лютого поточного року

4. До 1 червня поточного року

89. Хто здійснює нарахування фізичним особам сум податку на землю?

1. Органи державної податкової служби

2. Фізичні особи самостійно

3. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів

4. Сільські (селищні) ради

90. Вкажіть, хто займається адмініструванням Єдиного соціального внеску:

1. Пенсійний фонд України

2. Органи державної податкової служби

3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4. Фонд соціального страхування на випадок безробіття


91. Вкажіть, в межах якої максимальної величини обчислюється Єдиний соціальний внесок?

1. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату

4. 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

92. Вкажіть, в межах якої мінімальної величини обчислюється Єдиний соціальний внесок?

1.15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату

4. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4

93. Вкажіть, на рахунки яких установ сплачується Єдиний соціальний внесок в безготівковій формі?

1. Національного банку України

2. Комерційних банків

3. Ощадбанку

4. Держказначейства

94 Ставка єдиногу податку для суб’єктів малого підприємництва -

фізичних осіб - не може становити.

1. Менше 10 грн та більше 200 грн на місяць

2. Менше 20 грн та більше 200 грн на місяць

3. Менше ЗО грн. Та більше 200 грн на місяць

4. Менше 20 грн та більше 300 грн на місяць

95. Вкажіть платників туристичного збору:

1. Особи, які прибули у відрядження

2. Громадяни, які постійно проживають, зокрема на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір

3. Громадяни України, які прибувають на територію, на якій діє рішення про встановлення туристичного збору

4. Інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)

96, Вкажіть об'єкт оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1. Гуртожитки

2. Будівлі дитячих будинків сімейного типу

3.Садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку

4. Об'єкт житлової нерухомості, яка є у власності фізичних та юридичних

осіб

97. Вкажіть об'єкт оподаткування збором за спеціальневикористання води:

1."Фактичний обсяг води, який використовується водокористувачами

2 Вода, що використовується для задоволення питних і санітарно- гігієнічних потреб населення

3. Вода, що використовується для протипожежних потреб

4. Вода, шо використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів

 

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями.

2. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України № 2464 від 08.07.10 року зі змінами і доповненнями.

3. Про єдиний митний тариф: Закон України із змінами та доповненнями.

4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України № 3609 від 07.07.2011 року.

5. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена Постановою правління Пенсійного фонду України № 21-5 від 27 вересня 2010 р. зі змінами і доповненнями.

6. Про державну податкову службу в Україні: Закон України № 509 від 14.12. 1990 року зі змінами і доповненнями.

7. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПА України від 25.01.2011 № 41.

8. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПА України № 1020 від 24.12,2010.

9. Щодо податкової звітності з податку на додану вартість: Лист ДПАУ від 16.03.11 р. № 7273.

10. Посібник НМЦ “Податкова система”.

2

Сейчас читают про: