double arrow

Який м’яз відноситься до розгиначів плеча?


А. Двоголовий

В. Триголовий

С. Чотириголовий

D. Дзьобоплечовий

Е. Плечовий

Який м’яз належить до плечового поясу?

А. Підключичний

В. Передній зубчастий

С. Надосний

D. Дзьобоплечовий

Е. Двоголовий

Який є м’яз тазового поясу?

А. Внутрішній косий

В. Сідничний середній

С. Зовнішній косий

D. Кравецький

Е. Двоголовий

Який м’яз відноситься до згиначів стегна?

А. Напівсухожильний

В. двоголовий

С. Чотириголовий

D. Кравецький

Е. Напівперетинчастий

Який м’яз знаходиться на задній поверхні передпліччя?

А. Двоголовий

В. Довгий згинач великого пальця

С. Глибокий згинач пальців

D. Поверхневий згинач пальців

Е. Розгинач пальців

Який м’яз відноситься до плечового поясу?

А. Дельтоподібний

В. Двоголовий

С. Підключичний

D. Дзьобоплечовий

Е. Плечовий

Який утвір відноситься до слабкого місця?

А. Синовіальна піхва

В. Пахвова ямка

С. Ліктьова ямка

D. Стегновий канал

Е. Фасція

Який м’яз відноситься до передньої групи передпліччя?

А. Плечопроменевий

В. Плечовий

С. Дзьобоплечовий

D. Підосний

Е. Надосний

Як називається один з м’язів задньої групи тазу?

А. Прямий

В. Грушоподібний

С. Великий привідний

D. Довгий привідний

Е. Гребінцевий

На якому м’язі визначають аліловий рефлекс?

А. Чотириголовий

В.Двоголовий

С. Кравецький

D. Напівсухожильний

Е. Триголовий

Який м’яз є згиначем верхньої кінцівки?

А. Триголовий

В. Чотириголовий

С. Кравецький

D. Двоголовий

Е. Круглий пронатор

Як називається м’яз-привертач руки?

А. Супінатор

В. Пронатор

С. Двоголовий

D. Триголовий

Е. Дзьобоплечовий

Який м’яз використовують для внутрішньом’язових ін’єкцій?

А. Грушоподібний

В. Великий грудний

С. Великий сідничний

D. Квадратний мяз стегна

Е. Попереково-клубовий

Який м’яз відноситься до згиначів нижньої кінцівки?

А. Чотириголовий

В. Триголовий

С. Двоголовий

D. Передній великогомілковий

Е. Сідничний

 

 

Як називається один із м’язів гомілки?

А. Кравецький

В. Двоголовий

С. Чотириголовий

D. Триголовий

Е. Грушоподібний

Як називаються м’язи підвищення великого пальця руки?

А. Синовіальна піхва

В. Пахвова ямка

С. Слабке місце

D. Гіпотенар

Е. Тенар

Який м’яз належить до плечового поясу?

А. Дзьобоплечовий

В. Плечовий

С. Підключичний

D. Дельтоподібний

Е. Трапецієподібний

Як називається передній м’яз стегна, найбільший у людини?

А. Великогомілковий

В. Чотириголовий

С. Триголовий

D. Двоголовий

Е. Найширший

До яких м’язів відноситься литковий м’яз?

А. Чотириголового мязу

В. Триголового мязу руки

С. Двоголового мязу руки

D. Двоголового мязу стегна
Е. Триголового мязу ноги

Яка функція двоголового м’язу плеча?

А. Відвертачем

В. Супінатором

С. Пронатором

D. Розгиначем

Е. Згиначем

Який м’яз розташований спереду на стегні?

А. Довгий розгинач пальців

В. Кравецький м’яз

С. Довгий згинач пальців

D. Триголовий м’яз

Е. Двоголовий м’яз

Як називається одна з головок триголового м’язу гомілки?

А. Латеральна

В. Медіальна D. Камбалоподібна

С. Пряма Е. Проміжна

 

Cпинний мозок

 

1. Спинний мозок закінчується на рівні:

А. Х – ХІІ гр.хр.

В. ХІ – ХІІ гр.хр.

С. І – ІІ попер.хр.

D. ІV –V попер.хр.

Е. V попер.- І криж.хр.

2. Потовщення спинного мозку розташовані у відділах:

А. Шийному

В. Грудному

С. Поперековому

D. Крижовому

Е. Куприковому

3. Відділ спинного мозку, що містить 8 сегментів:

А. Шийний

В. Грудний

С. Мозковий конус

D. Крижовий

Е. Поперековий

4. Біла речовина мозку спинного утворена:

А. Нервовими клітинами

В. Нервовими волокнами

С. Клітинами нейроглії

D. Тілами нервових клітин

Е. Нервовими вузлами

5. В передніх рогах спинного мозку містяться:

А. Чутливі нейрони

В. Рухові нейрони

С. Вставні нейрони

D. Проміжні нейрони

Е. Аксони нервових клітин

6. Спинний мозок розташований:

А. В центральному каналі

В. В під павутинному просторі

С. В хребтовому каналі

D. В ромбоподібній ямці

Е. В бокових шлуночках

7. Якого з відділів спинного мозку не існує:

А. Шийний

В. Грудний

С. Поперековий

D. Крижовий

Е. Мозковий конус

 

 

8. Кінцева нитка спинного мозку – це:

А. Кінський хвістВ. Куприкові сегменти мозку

С. Крижові і куприкові сегменти мозку

D. Оболонки мозку

Е. Останні спинні нерви

9. Канатики спинного мозку містять:

А. Нервові клітини

В. Нейроглію

С. Нервові волокна

D. Тіла нейронів

Е. Нервові ганглії

10. В задніх рогах спинного мозку містяться:

А. Рухові нейрони

В. Чутливі нейрони

С. Проміжні нейрони

D. Дендрити рухових нейронів

Е. Нервові відростки

11. Спинний мозок починається:

А. В задній черепній ямці

В. На схилі черепа

С. На рівні 1 шийного хребця

D. В хребтовому каналі

Е. Біля яремного отвору

12. Що таке сегмент спинного мозку:

А. Найменша частина мозку

В. Найменший відділ мозку

С. Кінцева частина мозку

D. Потовщення спинного мозку

Е. Найменша частина мозку від якої відходить

пара спинних нервів

13. Де розташовані чутливі нейрони спинного мозку:

А. В передніх рогах

В. В задніх рогах

С. В бокових рогах

D. В спинномозкових вузлах

Е. Навколо центрального каналу

 

Головний мозок

1. В мості заднього мозку розташовані ядра черепних нервів:

А. І – ІІ п.

В. ІІІ – ІV п.

С. V – VІІІ п.

D. ІХ – ХІІ п.

Е. ІІІ – VІІ п.

2. Металамус проміжного мозку утворений:

А. Зоровими горбами

В. Підгорбовою ділянкою

С. Колінчастими тілами

D. Епіфізом і повідцями

Е. Мозолистим тілом

3. Зона зору розташована у кінцевому мозку:

А. Тім’яної частки

В. Лобової частки

С. Потиличної частки

D. Скроневої частки

Е. Острівця

4. Нервові волокна однієї півкулі кінцевого мозку мають назву:

А. Комісуральні волокна

В. Асоціативні волокна

С. Проекційні волокна

D. Мозолисте тіло

Е. Променистий вінець

5. Які з перелічених ядер відносяться до базальних:

А. Червоні ядра

В. Ядра І-ІІ п.ч.м. нервів

С. Лушпина

D. Чорна речовина

Е. Ядра моста

6. Субарахноїдальний простір розташований:

А. Між твердою і павутинною оболонкою мозку

В. Між павутинною і судинною оболонками

С. Над твердою оболонкою мозку

D. Над павутинною оболонкою мозку

Е. Під судинною оболонкою мозку

7. Довгастий мозок розташований:

А. В передній черепній ямці

В. На схилі черепа

С. В турецькому сідлі

D. В потиличній ямці

Е. В середній черепній ямці

8. Якого з ядер не має в мозочку?:

А. Зубчасте

В. Намету

С. Оливи

D. Кулясте

Е. Коркоподібне

9. Гіпоталамус проміжного мозку містить:

А. Зорові горби

В. Колінчасті тіла

С. Епіфіз

D. Гіпофіз

Е. Мозолисте тіло

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7