double arrow
Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?

· Формування високого рівня концентрації виробництва

· Завершення промислового перевороту

· Витіснення іноземного капіталу національним

· Формування ринку вільнонайманої праці

· Подолання селянського малоземелля та безземелля

· Зникнення традиційного класу феодального суспільства-дворянства

16.Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини XIX ст. на Галичині,Буковині,Закарпатті,які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою,називали:

· Народовці

· Хлопомани

· Радикали

· Москвофіли

17.Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов`язана з :

· Активізацією діяльності об`єднань української інтелігенції-громад

· Участю українців у польському національно-визвольному повстанні

· Викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

· Видання українського альманаху «Русалка Дністровая»

18.У наслідок проведення земельної реформи П.Столипіна в Україні:

· Остаточно зруйновано селянську общину

· Подолано селянське малоземелля та безземелля

· Утверджено приватне селянське землеволодіння

· Зупинено процес майнового розшарування селянства

 

19.У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців:

· Підтримати Троїстий союз, «…бо ідучи війною,Росія грозить загинам українському життю,яке знайшло охорону в австрійській державі»

· Бути нейтральними,тому що жодна з воюючих сторін «…не може викликати співчуття ні цілями,ні способами боротьби»
· Виступити проти Антанти й Троїстого союзу,щоб вибороти «…єдину,самостійну Україну від Карпат аж по Кавказ»

· Підтримати Антанту й чесно, «…не піддаючись на провокації,виконати свій обов`язок громадян Росії до кінця»

20.Ухваливши Другий Універсал,Українська Центральна Рада:

· Відмовилися від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів

· Включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду

· Призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам

· Припинила українізацію військових частин російської армії

До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її,ми твердо станемо на нашій землі,щоб силами нашими помогти,щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів»

2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих,солдатських і селянських депутатів,…в центрі-Всеукраїнському з`їздові рад…,його Центральному виконавчому комітетові…Україна проголошується республікою рад»

· Вересень-жовтень 1917 р.

· Жовтень-листопад 1917 р.

· Листопад-грудень 1917 р.

· Грудень 1917 р. - січень 1918 р.


Сейчас читают про: